اطلاعیه

لیست Environmental Impact Assessment Review

مقاله انگلیسی با ترجمه به سوی اقتصاد مدور برای توسعه پایدار: کاربرد حسابداری هزینه کامل برای بازیافت پسماند های شهری

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

سال نشر: 2021 از نشریه الزویر

  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 40 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 43 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده58000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه چارچوب های نظری پشت سیستم های یکپارچه حسابداری زیست محیطی ، اکوسیستم و اقتصادی و طبقه بندی آنها

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:10  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:   49000 تومان

مشاهده جزییات