اطلاعیه

لیست emerald:International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management

مقاله انگلیسی با ترجمه درک ریسک و هزینه سرمایه در پروژه های بازارهای نوظهور با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

  • سال نشر: 2023 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 21 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   30 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  79000 تومان

مشاهده جزییات