اطلاعیه

مقاله انگلیسی ظرفیت به عنوان “موجودی مجازی” در حسابداری خدمات اکوسیستم

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H388

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Ecological Indicators

نوع مقاله: مقاله کوتاه (Short communication)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  ظرفیت به عنوان “موجودی مجازی” در حسابداری خدمات اکوسیستم

عنوان انگلیسی:

Capacity as “virtual stock” in ecosystem services accounting

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h388)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

علاقه به حسابداری خدمات اکوسیستم در حال رشد است. بسیاری از مسائل حل نشده وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند که مفهوم ظرفیت نیز در میان آنهاست . رهنمودهای بین المللی نشان می دهد که ظرفیت باید موجب ایجاد ارتباط بین حساب های دارایی های اکوسیستم و حساب های خدمات اکوسیستم شود به منظور بررسی این موضوع، نویسندگان این مقاله از جدول عرضه و کاربرد خدمات اکوسیستم  برای نشان دادن رابطه بین (i) دارایی های اکوسیستم و (ii) ظرفیت، که به عنوان “موجودی مجازی” خدمات اکوسیستم های فردی در نظر گرفته شده ، استفاده کردند. در حقیقت مهم است که دارایی های اکوسیستم را از ظرفیت “موجودی  مجازی” تمیز دهیم: برای مشخص کردن این تفاوت، مقایسه ای بین حساب های دارایی برای منابع طبیعی و ظرفیت ارائه شده است. این رویکرد جدید همراه با مفاهیم آن به عنوان منبعی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

Abstract 

Interest in ecosystem services accounting is growing exponentially. There are many un-solved issues that need to be addressed, the notion of capacity is among them. International guidelines suggest that capacity should constitute the link between the ecosystem assets accounts and the ecosystem services accounts. In order to address this issue, the authors use Supply and Use table for ecosystem services to show the relationship between (i) ecosystem assets and (ii) capacity, intended as “virtual stock” of individual ecosystem services. It is in fact important to distinguish ecosystem assets from capacity as “virtual stock”: a comparison between asset accounts for natural resources and capacity is presented to clarify this difference. This novel approach is described together with its implications in order to feed further developments and discussion.

Introduction

Interest in ecosystem services accounting is growing exponentially. The integration of ecosystem and economic accounts would allow to mainstream information on ecosystem services into decision-making from strategic planning at national scale to management purposes at subnational scales. Processing ecosystem services information can be directly integrated into already existing economic tools (such as extended input-output tables, general equilibrium models); they can also be combined with ad hoc sectoral policies according to specific features and characteristics (such as policy targets established by specific regulations).

 Not only international institutions are proposing frameworks and guidelines (United Nations, 2017; United Nations et al., 2014b), but also the scientific community is putting a considerable effort in conceptual and empirical work to deal with this complex issue (Hein et al., 2016; La Notte et al., 2017c; Obst, 2015). Currently the most widely applied framework is the System of integrated Environmental and Economic Accounting – Experimental Ecosystem Accounts (SEEA EEA). The SEEA EEA has been developed under the supervision of the United Nation Statistical Division. Updates, applications and new proposals are regularly discussed by the London Group, 1 an expert group, which aims to advance knowledge, implementation and applications on the SEEA. The World Bank recalls the SEEA framework in its Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (WAVES) initiative2 that is a global partnership aiming at ensuring the mainstream of natural resources in development planning and national economic accounts.

 WAVES supports countries to adopt and implement accounts, to develop approaches to ecosystem accounting methodology, to establish a global platform for training and knowledge sharing, and to build international consensus around natural capital accounting. The European Commission aims to apply the SEEA framework in its Knowledge Innovation Project Integrated system for Natural Capital Accounts (KIP INCA) initiative. 3 The objective of INCA is to build biophysical and monetary accounts at European Union (EU) level to respond to EU policies.

The steps leading to the EU account are: to expand the database available for filling out the accounting forms, to provide a series of tests, experiments and demonstrations on natural capital in Europe, and to formulate guidelines leading. Within this project, the Joint Research Centre of the European Commission is specifically elaborating supply and use tables of ecosystem services in physical and monetary terms. SEEA EEA is also promoted by other international NGOs such as Conservation International4 (CI) and worldwide initiatives such as The Economics of Ecosystem and Biodiversity5 (TEEB).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری محیط زیست 

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی