لیست Borsa Istanbul Review

مقاله انگلیسی با ترجمه ارتباط علّی بین احساسات سرمایه گذار و بازده مازاد در بورس استانبول

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   24 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  46000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه بازده بازار و ظرفیت قیمت سهام برای پیش بینی سودآوری یک شرکت در آینده

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده57000 تومان

مشاهده جزییات