اطلاعیه

لیست American Psychological Association

مقاله ترجمه شده نشانه های پیش بینی اختلال شخصیت مرزی رویدادهای استرس زای بین فردی (ولی نه مستقل) در نمونه ای از افراد مسن بزرگسال

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  • سال نشر: 2013
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  13000  تومان

مشاهده جزییات