اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تنظیم هیجان: حال و آینده

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R81

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): American Psychological Association

نام مجله:  Emotion

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تنظیم هیجان: حال و آینده

عنوان انگلیسی:

Emotion Regulation: Taking Stock and Moving Forward

چکیده فارسی:

حوزه تنظیم هیجان به تازگی رشد رضایت بخشی داشته است، اما هنوز هم اشتیاق به این مبحث در حال ادامه است. در این مقاله، من وضعیت حوزه تنظیم هیجان را بررسی میکنم و این کار را با مطرح کردن ۱۰ سئوال اساسی و پاسخگویی خلاصه به انها انجام میدهم. دامنه این سئوالات از اینکه تنظیم هیجان چیست، چرا مهم است و تا اینکه چگونه میتوان آن را تغییر داد گسترده شده است. در انتها، در مورد برخی از چالش هایی که در این حوزه رو به رشد وجود دارد صحبت خواهم کرد.

۱-مقدمه

هیجانات اغلب بهترین دوستان ما هستند و به ما کمک میکنند تا با انرزی و به طور اثربخش به فرصتها و دشواری هایی که با انها روبرو میشویم مقابله کنیم (لازاروس، ۱۹۹۱). با این وجود، زمانهایی هم هستتند که هیجانان تبدیل به بدترین دشمنان میا میشوند و سبب میشوند به گونه ای فکر و رفتار کنیم که مخرب است (پروت، ۲۰۰۱). ترویج کردن هیجانان یاری بخش –مدیریت هیجانهایی که مضر هستند- از مسائل مهم در حوزه تنظیم هیجان هستند. پانزده سال پیش، حوزه نوظهور تنظیم هیجان بیشتر یک امر تعهدی بود تا یک واقعیت ملموس (گروس، ۱۹۹۸). از ان موقع تاکنون پژوهش های زیادی در مورد تنظیم هیجان صورت گرفته است (گروس، ۲۰۰۷). در این پژوهش من درباره حوزه تنظیم هیجان و اینده آن صحبت خواهم کرد. در اینجا ۱۰ سئوال اساسی در مورد تنظیم هیجان مطرح شده و پاسخ انها به اختصار بیان میشود. به دلیل حفظ خلاصه بودن مقاله، پاسخهای من بیشتر روشن کننده خواهند بود نه جامع و کامل…

Abstract

The field of emotion regulation has now come of age. However, enthusiasm for the topic continues to outstrip conceptual clarity. In this article, I review the state of the field. I do this by asking–and attempting to succinctly answer–10 fundamental questions concerning emotion regulation, ranging from what emotion regulation is, to why it matters, to how we can change it. I conclude by considering some of the challenges that confront this rapidly growing field