لیست مقالات 2023 حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

در این صفحه مجموعه ی مقالات انگلیسی رشته حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه سال 2023 در تمامی گرایش ها موجود می باشد – برای مشاهده مقالات ترجمه شده رشته حسابداری و اقتصاد به بخش مقالات ترجمه شده مراجعه نمایید

مقالات بدون ترجمه رشته های حسابداری و اقتصاد به تفکیک سال نشر

مقالات 2023    مقالات 2022    مقالات 2021    مقالات 2020        مقالات 2019      مقالات 2018      مقالات 2017

مقاله انگلیسی تأثیر تعهد حرفه ای، تعهد به اخلاقیات، منبع کنترل درونی و هوش هیجانی بر توانایی کشف تقلب از طریق رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

مقالات انگلیسی سال 2023

  • سال نشر: 2023
  • نام ناشر (پایگاه داده): امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت و عملکرد حسابرسی

مقالات انگلیسی سال 2023

  • سال نشر: 2023
  • نام ناشر (پایگاه داده): امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF

مشاهده جزییات