مروری بر اتوماسیون صنعتی PLC

کد محصول BR255

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست تفصیلی

فصل اول  ساختار PLC 3
فصل دوم مقدمه ای به زبان STEP  ۵    ۲۱
فصل سوم برنامه نویسی به زبان  STEP  ۵۱۱۸
فصل چهارم ابزاترهای ورودی / خروجی ۱۶۸
فصل پنجم نمونه عملی از کاربرد PLC در کارخانه فولاد ۱۸۱
مراجع ( References )

فهرست مطالب

فصل اول ساختار PLC
۱.۱- PLC3
۲.۱- تفاوت PLC  با کامپیوتر ۵
۳.۱- کاربرد PLC  در صنایع ۶
۴.۱-  سخت افزار PLC7
۱.۴.۱- واحد منبع تغذیه ( UPS )  ۷
۲.۴.۱- واحد پردازش مرکزی ( CPU )  ۸
۳.۴.۱- حافظه ( Memory ) 8
۴.۴.۱- ترمینال ورودی ( Input Module ) 12
۵.۴.۱- ترمینال خروجی ( Output Module ) 13
۶.۴.۱- مدول ارتباط پروسسوری ( CP ) 14
۷.۴.۱- مدول رابط ( IM ) 15
۵.۱- تصویر ورودی ها ( PII ) 16
۶.۱- تصویر خروجی ( PIO ) 17
۷.۲- فلگ ها ، تایمرها و شمارنده ها ۱۷
۸.۲- انبارک یا آکومولاتور ( ACCUM ) 18
۹.۲- گذرگاه عمومی ورودی / خروجی (I/O bus  )۱۸
۱۰.۱- روشهای مختلف آدرس دهی ۱۹
۱۱.۱- نرم افزار PLC19

فصل دوم مقدمه ای به زبان STEP  ۵
۱.۲- اشکال مختلف نمایش برنامه ها ۲۱
۱.۱.۲- روش نمایش نردبانی  ( LAD ) 21
۲.۱.۲- روش نمایش فلوچارتی ( CSF ) 22
۳.۱.۲- روش نمایش عبارتی ( STL ) 22
۲.۲- سیکل زمانی اجرای برنامه (‍Cycle Time  )۲۷
۳.۲- برنامه نویسی سازمان یافته ( Stractured Prodrammhng )28
۱.۳.۲- بلوک های برنامه ( PB )29
۲.۳.۲- بلوک های ترتیبی  (  SB)29
۳.۳.۲- بلوک های تابع ساز ( FB )30
۴.۳.۲- بلوک های اطلاعاتی ( DB )31
۵.۳.۲- بلوک های سازماندهی ( OB )31
۴.۲- عملوند های مورد استفاده در زبان ( Operand Area ) S532
۵.۲- دستور العمل های زبان S5  ۳۳
۱.۵.۲- دستورالعمل های اصلی( Basic )  ۳۳
۲.۵.۲-  دستور العمل های تکمیلی                ( Supplementary )33
۳.۵.۲-   دستور العمل های سیستم ( System )33
۶.۲- خواندن صفر ( Scannhng For Zero )34
۷.۲- کنتاکت در حالت عادی باز ( NO ) 35
۸.۲- کنتاکت در حالت عادی بسته ( NC ) 35
۹.۲- کاربرد پرانتز در برنامه نویسی به روش (STL  )۴۲
۱۰.۲- فلگ ( Flag )  ۴۵
۱۱.۲- بیت RLO 48
۱۲.۲- ست و ری ست در فلگ ها و خروجی ها۴۸
۱۳.۲- دستور NOP 052
۱۴.۲- کانکتور (Connector  )۵۸
۱۵.۲- برنامه نویسی یک تشخیص دهنده لبه پالس (Edge Detector  )۶۰
۱۶.۲- دستور پرش غیر شرطی ( JU )68
۱۷.۲- دستور پرش شرطی  ( JC )68
۱۸.۲- دستورهای بار گذاری و انتقال۷۰
۱.۱۸.۲- دستور ( Load ) L  ۷۱
۲.۱۸.۲-  دستور ( Transfer ) T  ۷۲
۱۹.۲- نکاتی در مورد انتقال و بار گذاری اطلاعات به صورت کلمه ای۷۵
۲۰.۲- موارد استفاده انبارک ها۷۷
۱.۲۰.۲- دستور جمع دو عدد (+ F  )۷۷
۲.۲۰.۲- دستور تفریق دو عدد (- F  )۸۱
۲۱.۲- مقایسه کننده ها (Comparators  )۸۵
۲۲.۲- شمارنده ها ( Counters )  ۹۰
۲۳.۲- تایمرها ( Timers )  ۹۹
۱.۲۳.۲- تایمر پله ای (SP )104
۲.۲۳.۲- تایمر پله ای گسترده  (SE ‌)۱۰۵
۳.۲۳.۲- تایمر با تاخیر روشن (SD )107
۴.۲۳.۲- تایمر با تاخیر خاموش (SF ‌)۱۰۸
۵.۲۳.۲- تایمر تاخیر ماندگاری ( SS )109
۲۴.۲- دستورهای اعلام پایان برنامه۱۱۴

فصل سوم برنامه نویسی به زبان STEP  ۵
۱.۳- روش برنامه نویسی۱۱۸
۲.۳- بلوک های اطلاعاتی ( DB )122
۳.۳- بلوک های تابع ساز (FB  )۱۳۸
۴.۳- دستورات تکمیلی ( Supplementary )147
۱.۴.۳- دستور AW 147
۲.۴.۳- کاربرد عملی دستور AW149
۳.۴.۳- دستور  OW 150
۴.۴.۳- دستور  XOW 151
۵.۴.۳-  دستور CFW   ۱۵۱
۶.۴.۳- دستور CSW  ۱۵۲
۷.۴.۳- دستور SLW  ۱۵۳
۸.۴.۳- دستور SRW   ۱۵۵
۹.۴.۳-  دستور I  ۱۵۸
۱۰.۴.۳-  دستور D  ۱۵۹
۱۱.۴.۳- دستور  ADD160
۱۲.۴.۳- دستور JZ 161
۱۳.۴.۳- دستور JN 163
۱۴.۴.۳-  دستور JP  ۱۶۴
۱۵.۴.۳-  دستور JM  ۱۶۵

فصل چهارم ابزاترهای ورودی / خروجی
۱.۴ – ابزارهای ورودی ۱۶۸
۱.۱.۴- کلید های مکانیکی ۱۶۸
۲.۱.۴- کلیدهای مجاورتی ۱۶۹
۳.۱.۴-  کلیدها و حسگرهای فتوالکتریک ۱۷۱
۴.۱.۴- حسگرهای دما ۱۷۲
۵.۱.۴- حسگرهای جابجایی۱۷۴
۶.۱.۴- حسگر فشار ۱۷۵
۷.۱.۴- آشکار ساز سطح مایع ۱۷۷
۸.۱.۴- محاسبه شار مایع  ۱۷۷
۹.۱.۴- صفحه کلید۱۷۷
۲.۴- ابزارهای خروجی ۱۷۸
۱.۲.۴- کلید خودکار ۱۷۸
۲.۲.۴- شیرهای کنترل جهت دار ۱۷۹
۳.۲.۴- ساختمان و طرز کار کوپل کننده های نوری  (Optical Coupler  )۱۸۰

نمونه عملی
یک نمونه عملی از کاربرد عملی PLC در کارخانه فولاد می باشد که ارتباط نرم افزاری ، سخت افزاری و مدار فرمان تجهیز مورد نظر را نشان می دهد

مراجع ( References )

مقدمه
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن ریز پردازنده ها سیستم های کنترل صنعتی نیز دستخوش تحولات چشمگیری گردیده اند . بطوری که به جرات می توان گفت قطعات و تجهیزاتی که اخیرا در مدارهای کنترل فرآیندهای صنعتی بکار برده می شوند ، با تجهیزات بکار برده شده در مدارهای حتی پانزده سال گذشته تفاوتهای فراوانی دارند و این تفاوتها عمدتا ناشی از به کارگیری تجهیزات الکترونیکی می باشد .
یکی از زمینه های تحول ، کنار گذاشتن مدارهای رله کنتاکتوری و استفائه از کنترل کننده های قابل برنامه ریزی منطقی  PLC  بجای آنها بوده است .
امروزه طراحان خطوط تولید و ماشین آلات و پروسه های صنعتی تمایل چندانی به استفاده از مدارهای رله کنتاکتوری ندارند و باید گفت ، استفاده از مدارهای رله کنتاکتوری ، در پروسه های صنعتی بزرگ و پیچیده ، تقریبا منسوخ گردیده است . بدنبال این تحولات در کشور ما نیز در بسیاری از کارخانه ها و مراکز صنعتی ، از سیستم های PLC استفاده شده است . همچنین در صنایع قدیمی تر نیز ماشین آلات جدید با کنترل PLC رفته رفته جانشین ماشین آلات قدیمی   می گردند .
ریز پردازنده ها و میکرو کنترلرها در طراحی سیستم های کنترل برای طیف وسیعی از وسایل و کاربردها استفاده می شوند . پیشرفتی که در این زمینه پدید آمده است ، نگرشی همه جانبه را از طرف متخصصین و علاقمندان به این شاخه می طلبد . در این زمینه PLC   یا کنترل گر منطقی برنامه پذیر از جایگاه خاصی برخوردار است . از ساده ترین فرآیندهایی که می توان بصورت توابع منطقی پیاده سازی کرد تا پیچیده ترین فرآیندهای صنعتی ، قابل پیاده سازی با  PLC ها   می باشند .
این مجموعه تلاشی است برای آشنایی ما دانشجویان و علاقمندان با PLC ها ، مزایا ، توابع و کاربرد آنها .
در فصل ۱ این مجموعه به توضیح ساختار PLC  و ساختار سخت افزاری آن وشرح مختصری در مورد هر واحد آن پرداخته شده است.
در فصل ۲ به مقدمه ای به زبان STEP 5  ، شکل های مختلف برنامه ها ، انواع بلوک های برنامه نویسی و …  اشاره شده است .
در فصل ۳ در مورد برنامه نویسی به زبان  STEP 5 ، روشهای برنامه نویسی ، بلوک ها و دستورات بر نامه نویسی اشاره شده است .
در فصل ۴ مختصری در مورد ابزار های ورودی و خروجی ( ابزار دقیق ) اشاره شده است .
در فصل ۵ یک نمونه از کاربرد عملی PLC در کارخانه فولاد آذربایجان اشاره شده است که ارتباط نرم افزاری ، سخت افزاری و مدار فرمان تجهیز مورد نظر را نشان می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.