اطلاعیه

کتب حسابداری و اقتصاد

پروژه مالی کلیات سیستم انبارداری

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs47 تعداد صفحات : ۹۴ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه فصل اول :آشنایی با انبار و انبارداری ووظایف متصدیان ومسایل کلی ایمنی و حفاظتی بخش اول : انبار و انواع آن بخش دوم : وظایف متصدیان انبار بخش سوم : مسایل …

مشاهده جزییات

پروژه مالی نحوه حسابداری در انواع شرکت ها

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs46 تعداد صفحات : ۲۶۰ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه تعریف حسابداری ۱- حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی ۲- حسابداری به عنوان زیان واحد اقتصادی ۳- حسابداری به عنوان ثبت تاریخی ۴- حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی ۵- حسابداری …

مشاهده جزییات

پروژه حسابداری مراحل مالی تولیدی شرکت موکت

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs45 تعداد صفحات : ۳۲ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت :۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب ۱ـ موضوع فعالیت شرکت ۲ـ شرح وظایف امور مالی ۳ـ چارت سازمان ۴ـ چارت امور مالی ۵ـ  بررسی جایگاه سیستم فروش در امور مالی ۶ـ شرح وظایف کارکنان امور مالی ۷ـ چارت عملیات فروش …

مشاهده جزییات

پروژه مالی حسابداری در شرکت های تعاونی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs44 تعداد صفحات : ۶۷ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان فهرست پیشگفتار: مقدمه تعریف موضوع: اهداف تحقیق: اهمیت موضوع: سابقه موضوع : تاریخچه شرکتهای تعاونی در ایران: مراحل  انجام  پرژه: یافته ها: مراحل اداری تشکیل یک شرکت: شرکت های تعاونی: ا همیت و تعریف …

مشاهده جزییات

سیستم حقوق و دستمزد شرکت تولید کننده قطعات خودرو

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کدمحصول hs43 تعداد صفحات :۴۰ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب  ۱-تاریخچه فعالیت ۱-۱- کلیات.. ۱ ۱-۲- فعالیت اصلی ۱ ۱-۳- وضعیت اشتغال.. ۲ ۱-۴-چارت سازمانی گروه سرمایه گذاری . ۲ ۱-۵-چارت سازمانی  .. ۲ ۲- کلیات ۲-۱- ساعت کاری در سال ۱۳۸۵. ۳ ۲-۲- …

مشاهده جزییات

پروژه انبار داری در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول  hs42 تعداد صفحات : ۹۸ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول : کلیات  تاریخچه شرکت انبارها کدینگ نحوه ورود و خروج کالا از انبار فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت تجهیزات ایمنی راهها انبارگردانی فصل دوم : شناسایی انبار  مقدمه هدف و اهمیت …

مشاهده جزییات

پروژه حسابداری تجزیه و تحلیل داده ها مکانیزاسیون واحد فروش شرکت تولیدی پوشاک و البسه پوشا

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs41 تعداد صفحات : ۴۸ صفحه فرمت فایل :WORD قیمت : ۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها گزارش شناخت سیستم عملکرد کلی سیستم مشکلات موجود پیشنهادات اولیه گزارش امکان سنجی امکان سنجی منطقی امکان سنجی فیزیکی امکان سنجی فرهنگی امکان سنجی اقتصادی …

مشاهده جزییات

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs39 تعداد صفحات :۱۰۰ صفحه فرمت فایل  : WORD قیمت :۱۵۰۰۰ تومان   فهرست مطالب مقدمه ۱ چکیده ۳۳ تاریخچه تاسیس و حدود فعالیت بانک کارآفرین ۵۳ عناوین حسابهای دفتر کل ۵۴ مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانک کارآفرین ۵۸ تصویب صورت های مالی ۷۱ گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی سهامداران …

مشاهده جزییات

پروژه حسابداری بررسی سیستم انبارداری در موسسات تولیدی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs37 تعداد صفحات :  ۱۲۰ صفحه فرمت فایل  WORD قیمت :  ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه… ۱ فصل اول : مدیریت انبارداری ۱-تعریف ، جایگاه، اهداف و وظایف انبارها… ۳ ۱-۱ بیان مسئله … ۳ ۲-۱ اهمیت موضوع تحقیق… ۳ ۳-۱ اهداف تحقیق .. ۵ ۴-۱ پیشینه تحقیق… ۶ …

مشاهده جزییات

پروژه مالی سیستم مکانیزه انبار شرکت تعاونی تولیدی ادوات و ابزار آلات کشاورزی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs36 تعداد صفحات : ۶۷ صفحه فرمت فایل : WORD قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب خلاصه وضعیت شرکت • مشخصات • مقررات مالی چارت سازمانی شرکت • مالی • انبار شرح وظایف مدیران ومسئولین • مدیرعامل • مدیرتضمین کیفیت • مدیرمالی واداری • مدیرانبار سیستم مکانیزه انبار کنترل موجودیها حفاظت ازموجودیها تفکیک انبار • انبارمواد اولیه …

مشاهده جزییات