اطلاعیه

پروژه مالی رشته حسابداری : سیستم انبارداری کارخانه خوراک دام و طیور

کد محصول hs12

تعداد صفحات : ۵۳ صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه:
تعریف سیستم اطلاعاتی انبارداری
حفاظت از موجودیها :
سازمان داخلی انبارها :
ایمنی انبار :
طبقه بندی و کدگذای موجودی ها :
وظایف انبارداری:
انبار.
موسسه.
فرمهای مورد نیاز در انبار:
برگ درخواست خرید:
برگ سفارش خرید:
برگ ارسال و تحویل کالا:
حواله انبار محصول
برگ برگشت کالا به انبار
روشهای تهیه و مصرف مواد :
رسید موقت انبار:
رسید دائم انبار:
برگ رسید و تحویل مستقیم:
کارت حساب انبار:
کارت سفارش انبار:
برگ برگشت از خرید:
برگ تحویل اقساط:
جواز خروج:
برگ کالای امانی ارسالی:
برگ برگشت کالای امانی ارسالی:
برگ کالای امانی دریافتی:
برگ برگشت کالای امانی دریافتی:
برگ تحویل کالای ساخته شده به انبار:
برگ تعدیل (افزایش/کاهش) موجودی:
صورت شمارش موجودیها:
برگ انتقال کالا بین انبارها:
برگ انتقال کالا بین انبارها:
برگ رسید و تحویل مستقیم:
کارت حساب انبار:
کارت سفارش انبار:
برگ برگشت از خرید:
برگ تحویل اقساط:
جواز خروج:
برگ کالای امانی ارسالی:
برگ برگشت کالای امانی ارسالی:
برگ کالای امانی دریافتی:
برگ برگشت کالای امانی دریافتی:
برگ تحویل کالای ساخته شده به انبار:
برگ تعدیل (افزایش/کاهش) موجودی:
صورت شمارش موجودیها:
برگ انتقال کالا بین انبارها:
حواله انبار (برگ مصرف کالا):
حواله انبار:
مشخصات کارت انبار:
مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا:
مکان ساخت انبار:
سبک احداث بنای انبار:
نوع درهای ورودی و خروجی:
نحوه دریافت و ارسال کالا:
در نظر گرفتن شرایط اقلیمی در ساخت سکوها:
ساخت سکو در بار انداز و یا محوطه انبار:
مواد ساختمانی مناسب:
(۱) نوع کالاهایی که عموماً نگهداری می کند:
(۲) ظرفیت مورد انتظار:
(۳) محدودیت زمین:
(۴) شرایط جغرافیایی:
انبارهای شرکت به شرح زیر است :
ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امضاءهای مجاز لازم:
(۱) برگ درخواست جنس از انبار:
(۲) برگ درخواست خرید توسط انباردار:
(۳) برگ سفارش خرید:
(۴) برگ ارسال و تحویل کالا:
(۵) حواله انباردار(برگ مصرف کالا):
(۶) رسیده موقت و دائم انبار:
(۷) برگ رسید و تحویل مستقیم:
(۸) جواز خروج:
هنگام دریافت کالا توسط انبار:
هنگام خروج کالا از انبار به قسمتهای عملیاتی و تولیدی:
برگشت کالا توسط قسمتهای تولیدی به انبار:
کنترل بین مدارک انبار و مدارک حسابداری:
نتیجه گیری
منابع وماخذ
آدرس کارخانه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.