اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M418

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

عنوان انگلیسی:

Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction

چکیده فارسی:

تحقیقات قبلی نشان داده است که کنتراکتورهای الکتریکی موجود در ساختار و ابقای خطوط انتقال و توزیع (T&D) در معرض ریسک بالای الکتروکاتیون قرار دارند. نتیجه تماس ناهمجوار با خطوط T&D عبارت از نابودی یا جراحتی است که آسیب به ارگان های داخلی، اختلالات ماهیچه های اسکلتی، آسیب‌های نورولوژیکی و سوختگی شدید را شامل می شود. فونداسیون بین المللی ایمنی الکتریکی نشان داده است که تماس با خطوط سربار برق بزرگترین و یگانه دلیل تسهیلات الکتریکی در طی دهه اخیر بوده است. برای کاستن از میزان غیرتحمل آسیب، کنتراکتورهای الکتریکی اقدام به اجرای استراتژی هایی مثل کاربرد تجهیزات عایق پلاستیکی و تجهیزات قفل کننده می نمایند. متاسفانه این استراتژی ها در ساختارهای مشخص و سناریوهای نگهداری به لحاظ هزینه محدود شده اند. بنابراین کنتراکتورهای الکتریکی با تصمیمات جامعی روبرو می شوند که شامل مقایسه هزینه بازداری از جراحت با فواید مورد انتظار ایمنی می‌باشد. این مقاله تحقیقی را ارائه می کند که بطور هدفمند اقدام به ارزیابی موارد مربوط به ریسک با فعالیتهای ساختاری و معمول T&D و کارآیی فنون خاص بازداری از جراحت می کند. تیم تحقیق در ادامه یک چارچوب پشتیبانی از تصمیم را توسعه دادند که موجب ایمنی هدفمند و پسخوراند هزینه کنتراکتورهای الکتریکی با فرض ویژگیهای مشخص پروژه می گردد. نتایج نشان می دهد که بسیاری از استراتژی های مؤثر انجام شده برای کاهش جراحت های T&D الکتریکی مستلزم هزینه های بسیار می باشد. متعاقباً تحت اکثر شرایط، هزینه های بازداری جراحت فراتر از صرفه جویی در هزینه همراه با کاهش آسیب می باشد. تلویح این یافته ها آن است که کنتراکتورهای الکتریکی T&D باید عمدتاً ارزش بالای فواید غیرپولی بازداری از جراحت باشد که به منظور بهبود ایمنی در بخش آنها می باشد.

 ترجمه بخشی از مقاله

۶. نتیجه گیری

اهداف این مطالعه عبارت از کمی سازی ریسک ایمنی برای پروژه های شامل ساخت و نگهداری خطوط انتقال و توزیع در سطح فعالیت و نیز ارزیابی فنون متعدد بازداری از جراحت بکار رفته در این صنعت است. مصاحبه ها و پرسشنامه های بررسی برای نشان دادن داده ها و اعتبار مطالعه انجام یافتند. یک چارچوب پشتیبانی تصمیم گیری نیز ایجاد شد که شامل موارد لازم برای کار بود. داده ها برای کارگران ساختمانی کاربرد نداشته که البته بزرگتیرن قربانیان الکتروکاتیون نیز می باشند.

تحلیل انجام شده مربوط به هر فعالیت کاری بوده و نشان از وجود تجهیزات عملیاتی نزدیک به خطوط انرژی زا دارد که بالاترین ریسک را شامل می باشند. چارچوب یادشده امکان ارزیابی کارایی هزینه را ایجاد می کند. نتایج این مطالعه نشان دهنده بازگشت های اقتصادی حاصل از این صنعت توسط تکمیل روشهای بازداری از آسیب در مقایسه با صنایع دیگر می باشد که به کاهش هزینه های اجتماعی مربوط به جراحت ها نیز یاری می رساند.

نتایج این مطالعه همچنین امکان ارزیابی سطوح ریسک مربوط به پروژه های متعدد را بر مبنای فعالیتهای موجود نشان می دهد که شامل برنامه های کارآمد ایمنی ریسک و بازداری از جراحت های مربوط به آن است. افزایش اختصاص منابع برای کنترل جراحات همراه با فعالیتهای دارای پروفایل بالای ریسک است که بر مبنای مفهوم صلاحیت ریسک تسهیل می گردد. برای مثال در حالیکه تجهیزات عملیاتی خطوط برق کار می کنند موانع و علامت هایی برای بازداری از جراحت استفاده می شود. چارچوب ایجاد شده برای تصمیم گیری با هزینه روش ها نیز مشارکت دارد که موجب اتخاذ تصمیمات بهینه در مورد منابع موجود و تلویحات مالی معیارهای بازداری از جراحت می شود.

در نهایت باید گفت که تحقیقات متعدد نشان داده است که فعالیتهای اجرا شده همزمان با محل کار موجب افزایش سطح پایه ریسک می شود و بر خلاف اثرات سینرژی روش های بازداری از جراحت موجب تقویت ایمنی خواهد شد. پس باید برای مطالعات آتی تحقیق در مورد وضع ریسک متعامل بین فعالتیهای متفاوت و روش های بازداری از جراحت را پیشنهاد کنیم. همچنین مطالعات باید شامل فواید اجتماعی بدست آمده از بازداری از جراحت باشد که نیاز به شناسایی طراحی برنامه های ایمنی خواهد داشت.

Abstract

Prior research has established that electrical contractors involved in the construction and maintenance of electrical transmission and distribution (T&D) lines are at extremely high risk of electrocution. The result of inadvertent contact with T&D lines often is death or severe injury that involves damage to internal organs, musculoskeletal disorders, neurological damages and severe burns. The Electrical Safety Foundation International has demonstrated that contact with overhead power lines has been the single largest cause of electrical fatalities over the last decade. To reduce this disproportionate injury rate, electrical contractors implement many strategies such as the use of rubber insulating equipment, and locking devices. Unfortunately, these strategies are often cost-prohibitive in certain construction and maintenance scenarios. Therefore, electrical contractors are faced with complex decisions that involve comparing the cost of injury prevention with the expected safety benefit. This paper presents research that objectively evaluated the risk associated with common T&D construction tasks and the effectiveness of specific injury prevention techniques. The research team then developed a decision support framework that provides electrical contractors with objective safety and cost feedback given specific project characteristics. The results indicate that many of the effective strategies implemented to reduce T&D electrical injuries are very costly (e.g., de-energizing lines). Consequently, under most conditions, the costs of injury prevention far outweigh the cost savings associated with the reduction of injury rates. The implication of these findings is that T&D electrical contractors must highly value the non-monetary benefits of injury prevention in order to improve safety in their sector.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.