اطلاعیه

لیست emerald:International Journal of Quality and Reliability Management

مقاله انگلیسی با ترجمه ارزیابی و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات بر اساس تجزیه و تحلیل شکاف با فرآیند شبکه تحلیلی

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  • سال نشر: 2017 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  32 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده29000  تومان

مشاهده جزییات