اطلاعیه

لیست wiley:International Journal of Auditing

مقاله انگلیسی با ترجمه اثرات گزارشگری موضوعات کلیدی حسابرسی در قضاوت حسابرسان و انتخاب فعالیت

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه وایلی
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 38000   تومان

مشاهده جزییات