اطلاعیه

مقاله انگلیسی واکنش سهام های اسلامی به اقدامات پولی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H501

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: International Journal of Emerging Markets

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  سهام های اسلامی چگونه به اقدامات پولی واکنش نشان می دهند؟

عنوان انگلیسی:

How do Islamic equities respond to monetary actions?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H501)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی اثربخشی اقدامات سیاست های پولی در شرایط مختلف بازارهای سهام اسلامی است. این سهام ها زمینه ای برای یک تجربه طبیعی را فراهم می کنند، زیرا محدودیت هایی در مسیر کسب و کار دارند و ساختار سرمایه ممتاز آنها اجازه نمی دهد تا با استفاده از اهرم به مبارزه با بحران نقدینگی بپردازند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این مطالعه از روش رگرسیون چارکی برای نمونه ای از چند کشور دارای شاخص های سهام اسلامی  برای ارزیابی تاثیرات داخلی مانند سیاست های پولی انبساطی ایالات متحده بر بازده سهام شاخص های اسلامی در نقاط مختلف توزیع بازده. استفاده می کند.

یافته ها – نتایج نشان داد که در سطوح پایین تر بازده، یک سیاست پولی انبساطی تاثیر منفی بر بازده دارد. در سایر موارد، تغییر سیاست ها ، تاثیر معناداری بر بر بازده شاخص ها ندارد.

محدودیت ها / پیامدهای تحقیق – استفاده از اطلاعات سطح شرکت سهام های اسلامی به جای شاخص های سهام مناسب تر است.با این حال، اطلاعات مربوط به عناصر شاخص در دسترس عموم نیست.

پیامدهای عملی – این مقاله اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران ارائه می دهد. همچنین این مطالعه نشان می دهد که بانک های مرکزی باید اعتبارات خود را برای سیاست های پولی کارآمدتر کنند و سیاست های آنها باید با توجه به تاثیرات شدید نرخ های ایالات متحده بر محیط پولی جهانی طراحی شود.

اصالت / ارزش – این مقاله شواهد تجربی از تاثیر نرخ های تنزیل بر بازده سهام اسلامی در شرایط مختلف بازار را فراهم می کند.

کلیدواژگان: رگرسیون چارکی، سیاست پولی، سهام های اسلامی

۱.مقدمه

رشد تجارت بین الملل، یکپارچگی بازارهای مالی و بحران های تکراری، همه با هم، برای متخصصان و مقامات پولی برای سیاست گذاری های کارآمد متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید، اشتغال و تورم به منظور دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ، مشکلاتی را ایجاد کرده است Bernanke and Kuttner) ، ۲۰۰۵). هزینه های مربوط به کمک های مالی و تجدید ساختار، بانک های مرکزی را برای کنترل عرضه پول به گونه ای که بتوانند از بحران جلوگیری کنند،تحریک می کند. با این حال، تاثیر سیاست پولی بر روی این متغیرها به صورت غیرمستقیم است و در بهترین حالت برروی قیمت و بازده سهام تأثیر مستقیم دارد (Borio and Zhu، ۲۰۱۲)….

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to appraise the effectiveness of monetary policy actions in variant market conditions for Islamic stocks. These stocks offer ground for a natural experiment as they have restrictions on the line of business and their distinguished capital structure does not allow them to combat the liquidity crisis through the use of leverage.

Design/methodology/approach – The paper uses the quantile regression approach for a multi-country sample of Islamic stock indices to assess the impact of domestic as well as US expansionary monetary policy on stock returns of Islamic indices at various locations of distribution of returns.

Findings – It is found that, at lower return levels, an expansionary monetary policy has a negative effect on the returns. In other cases, there is no significant impact of policy rate change on index returns.

 Research limitations/implications – It is more appropriate to use firm level data of Islamic stocks instead of stock indices. However, the information regarding index constituents is not publicly available.

Practical implications – The paper offers useful information to investors and policy makers. It shows that central banks should improve their credibility for monetary policy to be effective and their policies must be designed keeping in view the strong impact of US rate on global monetary environment.

Originality/value – This paper provides first empirical evidence of the impact of discount rates on the returns of Islamic stocks in different market conditions.

Keywords: Quantile regression, Monetary policy, Islamic stocks

Introduction

The growth of international trade, integration of financial markets and recurring crises, together, have made it difficult for monetary authorities to effectively design policies targeting macroeconomic variables like output, employment and inflation in order to achieve the broader goals for the economy (Bernanke and Kuttner, 2005). The costs associated with bailouts and restructuring prompt the central banks to control money supply in such a way that they can avoid crisis. However, the impact of monetary policy is indirect for these variables and, at best, the direct influence is on stock prices and returns (Borio and Zhu, 2012). If the expansionary monetary policy is effective, the stock prices should increase, resulting in enhanced market activity, higher cash flows, lower discount rate and a higher value for the firms (Waud, 1970). The empirical evidence of these monetary transmissions for USA and other economies is provided by Pearce and Roley (1985), Smirlock and Yawitz (1985), Jensen and Johnson (1995), Thorbecke (1997), Conover et al. (1999), Conover et al. (2005), Bernanke and Kuttner (2005), Ioannidis and Kontonikas (2008), Bjørnland and Leitemo (2009) and Vithessonthi and Techarongrojwong (2013). These studies portray monetary policy as an important tool to avert crises and instrumental in achieving macroeconomic objectives.

  1. Conclusion and policy implications

This paper investigates the impact of domestic as well US policy rate change on the selected Shariah indices. Since these indices are designed by reputed vendors, it can be inferred that they partly represent their respective markets. Our results reveal little effectiveness of expansionary monetary policy for most of the sample indices. We argue that in order to reap the benefits of policy rate changes, the market conditions should support the initiative. More precisely, in the bearish markets, the monetary actions may not bring the desired results. The results also show that, in certain cases, expansionary monetary policy of USA has a strong effect on the index returns. Although we are tempted to believe that US policy affects stocks in both developed as well as emerging economies, this finding needs further exploration. The limited effectiveness of monetary actions for sample indices may also be related to the special nature of Islamic stocks as they face constraints on selecting the line of business and optimal capital structure.

There are several policy implications of our findings. To begin with, it is observed that in the case of emerging countries, there was little or no impact of domestic expansionary monetary policy implying that the monetary authorities of these may not be equipped with an important policy tool i.e. policy rate change. One possible reason can be distrust of people on their central bank. Since the stance of central bank plays a key role in setting the directions for the growth of capital markets, it should have credibility to achieve the desired objectives.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید حسابداری

مقالات جدید علوم اقتصادی

مقالات مدیریت مالی

مقالات بازار سهام

مقالات مطالعات اسلامی

مقالات اقتصاد اسلامی

مقالات سیاست های پولی

مقالات واکنش بازار

مقالات سیاست های سازمانی