اطلاعیه

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده تصمیم گیری برای پذیرش مالی اسلامی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H482

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: ISRA International Journal of Islamic Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۲ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  عوامل تعیین کننده تصمیم گیری برای پذیرش مالی اسلامی: شواهد از عمان

عنوان انگلیسی:

Determinants of the decision to adopt Islamic finance: evidence from Oman

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H482)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: ساختار سرمایه و سیاست های مالی شرکت های کوچک و متوسط (SME) مهمترین حوزه ی نگرانی های سیاستی است. با این حال، تعداد محدودی از مطالعات در مورد ساختار سرمایه در SME ها انجام شده است، و این کمبود به طور مشخص هنگام تحقیق درباره تأثیرات تصمیمات تامین  مالی در خصوص مالی اسلامی مشهود است. بر این اساس، این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تمایل مدیران- مالکان SME های عمانی برای اتخاذ مالی اسلامی تحت تأثیر دانش آنها در مورد مالی اسلامی، ویژگی های آنها و یا ویژگی های شرکت هایشان می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: نویسندگان یک بررسی مبتنی بر پرسشنامه را با استفاده از مصاحبه های رو در رو با ۳۸۵ تن از مدیران-مالکان SME ها در شهر مسقط پایتخت عمان انجام دادند. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، از آزمون غیر پارامتری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) کروسکال-والیس استفاده شد.

یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حالی که دانش مالی اسلامی مدیران-مالکان SME ها  و ویژگی های شخصیتی بر تمایل آنها برای اتخاذ مالی اسلامی تاثیر می گذارد ، ویژگی های شرکت های آنها هیچ تاثیر معناداری در تصمیم گیری های مدیران-مالکان SME ها برای پیوستن به مالی اسلامی ندارد.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: اولین محدودیت تحقیق این است که داده ها از مالکین و مدیران SMEها تنها در مسقط جمع آوری شده است. مطالعات آینده می تواند یک نمونه گسترده تر از مدیران-مالکان SME های عمانی را مورد بررسی قرار دهد. دوم، یافته های این تحقیق نمی تواند به شرکت های بزرگ و دولتی تعمیم داده شود، زیرا نمونه فقط شامل مدیران-مالکان SME ها می باشد. در نهایت، نیاز به تحقیق در مورد عوامل دیگر مانند عوامل غیر مالی و رفتاری وجود دارد که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار نگرفته است، اما ممکن است بر تصمیمات مالی اسلامی مدیران-مالکان SME ها تاثیر بگذارد.

اصالت / ارزش: مطالعات نظری و تجربی درباره ساختار سرمایه عمدتا بر روی شرکت های ثبت شده ی بزرگ متمرکز شده است. فقط تعداد محدودی از مطالعات به ساختار سرمایه در SMEها، به ویژه در زمینه یک بازار نوظهور مانند عمان توجه کرده اند. عمدتا این شکاف در ادبیات هنگامی مشهود است که به بررسی عوامل موثر بر تصمیمات مالی برای تامین مالی اسلامی در یک کشور مانند عمان، که در آن مالی اسلامی ارائه دهنده یک بخش جدید بانکی است،پرداخته می شود.

کلیدواژگان: اسلامی، مالی

Abstract:

Purpose: Small and medium enterprises’ (SMEs) capital structure and financial policies are important areas of policy concern. Only a limited number of studies on capital structure have, however, been conducted on SMEs, and this deficiency is particularly evident when investigating what influences funding decisions around Islamic finance. This paper accordingly aims to investigate whether Omani SME owner-managers’ intention to adopt Islamic finance is influenced by their knowledge of Islamic finance, their own characteristics and/or their firms’ characteristics.

Design/methodology/approach: The authors administered a questionnaire survey via face-to-face interviews to 385 SME owner-managers operating in Muscat, Oman’s capital city. The Kruskal–Wallis one-way analysis of variance (ANOVA) non-parametric test was used to analyse the questionnaire survey data.

Findings: The findings indicate that while SME owner-managers’ Islamic financial knowledge and personal characteristics do influence their intention to adopt Islamic finance, their firms’ characteristics have no significant influence on SME owner-managers’ decisions to accede to Islamic financing.

Research limitations/implications: The research’s first limitation is that it gathered data from SME owner-managers in Muscat only. Future studies could survey a wider sample of Omani SME owner-managers. Second, the study’s findings cannot be generalised to large and public firms, as the sample includes owner-managers of SMEs only. Finally, there is a need to investigate other factors such as nonfinancial and behavioural factors, which were not explored in the present study, but which may influence SME owner-managers’ Islamic financial decisions.

Originality/value: Theoretical and empirical studies on capital structure have focused primarily on large listed firms. Only a few studies have paid attention to the capital structure of SMEs, particularly in the context of an emerging market such as Oman. This gap in the literature is mostly evident when investigating the factors that influence the funding decision towards Islamic financing in a country, such as Oman, where Islamic finance represents a new banking sector offering.

Keywords: Islamic, Financial

Introduction

One of the most important decisions that a firm has to make relates to its capital structuring. Consequently, the strategies that firms follow when financing their operations have been widely discussed and examined (Haron, 2016), and several theories have been developed to explain the ways in which financing preferences can influence the capital structuring decision. Each of these theories explains corporate financing differently and is predicated on particular conditions, assumptions and propositions. Modigliani and Miller (1958) pioneered the development of capital structure theories, while subsequent theoretical frameworks have aimed mainly at explaining the capital structure decisions of firms.

Initially, most theoretical and empirical studies of capital structure focused on public corporations owing to the accessibility of data on them (Rajan and Zingales, 1995); more recently, however, researchers have begun to give more attention to small and medium enterprises (SMEs). In Oman and other Islamic countries, SMEs can choose between Islamic and non-Islamic finance options when making their financing decisions. Deciding which option to choose is, therefore, important, as the option chosen will change the financial institution’s structure. Given that SMEs are widely recognised as engines of economic growth, the SME sector has become significant to economists and policymakers around the globe in their decisions on financial and economic development. In addition, the SME sector forms the backbone of socio-economic development. They provide job opportunities for both skilled and unskilled people, contribute to the gross domestic product (GDP), promote economic diversification and reduce poverty. Consequently, SMEs’ capital structure and financial policies are major areas of policy concern (Michaelas et al., 1999).

Only a limited number of the studies on capital structure have, however, been conducted on SMEs, and this deficiency is particularly evident when investigating what influences funding decisions around Islamic finance. In light of the rising importance and potential of Islamic finance, it is, therefore, essential to understand what factors influence the adoption of this new financing option. This paper attempts to contribute to the process of filling this gap.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصاد اسلامی

مقالات ترجمه شده تصمیم گیری

مقالات انگلیسی کسب و کارهای کوچک و متوسط