اطلاعیه

لیست Taylor and Francis:Emerging Markets Finance and Trade

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه ضریب واکنش سود یک شرکت با توانایی مدیریتی تغییر می کند؟ شواهد از کره

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه Taylor & Francis
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   22 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  46000 تومان

مشاهده جزییات