اطلاعیه

لیست IEEE:International Conference on Electrical Computer and Communication Engineering

مقاله انگلیسی با ترجمه چارچوبی برای تشخیص ترور شخصیت از طریق نظرات ترول در رسانه های اجتماعی با استفاده از ابزارهای روانشناسی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2021 از نشریه IEEE
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده23000 تومان

مشاهده جزییات