اطلاعیه

لیست emerald:International Journal of Managerial Finance

مقاله انگلیسی با ترجمه کیفیت سود، سرمایه گذاران نهادی و نگهداری وجوه نقد شرکت: شواهدی از هند

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

  • سال نشر: 2023 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 31  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   47 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  95000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده عدم قطعیت اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکت

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 22 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 36 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 23000 تومان

مشاهده جزییات