اطلاعیه

لیست emerald:Industrial Management and Data Systems

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده34000  تومان

مشاهده جزییات