اطلاعیه

مقاله ترجمه شده توانمند سازی قابلیت‌های نوآورانه: تسهیم دانش به عنوان یک واسطه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R56

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Industrial Management & Data Systems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  توانمند سازی قابلیت‌های نوآورانه: تسهیم دانش به عنوان یک واسطه

عنوان انگلیسی:

Enabling innovative ability: knowledge sharing as a mediator

چکیده فارسی:

هدف: هدف این مقاله، بررسی ارتباط فی ما بین رضایت شغلی، رفاقت محل کار، تسهیم دانش و نوآوری در خدمات می‌باشد.

طراحی/روش شناسی/رویکرد: این مقاله، یک پژوهش تجربی است که در واقع اطلاعات الکترونیکی مهندسین را در بخشهای علمی واقع شده در تایپه، تایوان و هسینچو (n¼۸۵۱) با استفاده از یک پرسشنامه نظرسنجی به عنوان ابزار جمع آوری داده‌ها برای آزمودن رابطه‌ها را در میان چهار بعد را مورد هدف قرار می‌دهد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که: اول از همه، هم رضایت شغلی و هم دوستی محل کار نشان داده‌اند که هر دو تأثیر معنی داری بر نوآوری خدمات دارند؛ دوم اینکه، تسهیم دانش به طورمعنی داری تأثیر رضایت شغلی و دوستی محل کار بر نوآوری خدمات را تعدیل می‌کند.

اصالت/ارزش: پژوهش حاضر ارزش گذاری را با بررسی تأثیر متعادل تسهیم دانش اضافه می‌کند. نتایج می‌توانند به برنامه ریزی استراتژیک توسعه منابع انسانی به منظور افزایش قابلیت نوآوری خدمات در صنعت فن آوری کمک کنند.

Abstract:

Purpose

– The purpose of this paper is to investigate the relationships among job satisfaction, workplace friendship, knowledge sharing and service innovation.

Design/methodology/approach

– This is an empirical study that targets electronic information engineers at the science parts located in Taipei, Hsinchu and Tainan (n=851), utilizing a survey questionnaire as the data collection instrument to test the relationship among the four dimensions.

Findings

– The results indicated that: first, both job satisfaction and workplace friendship have demonstrated a significant effect on service innovation; second, knowledge sharing significantly moderates the effect of job satisfaction and workplace friendship on service innovation.

Originality/value

– The present study adds value by examining the moderating effect of knowledge sharing. The results can contribute to the strategic planning of human resource development in order to enhance the capability of service innovation in the technological industry.

Keywords: Job satisfaction, Service innovation, Knowledge sharing, Workplace friendship