اطلاعیه

لیست Emerald:Accounting Auditing and Accountability Journal

مقاله انگلیسی با ترجمه شبکه های اجتماعی،فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده34000  تومان

مشاهده جزییات