اطلاعیه

مقاله انگلیسی دیجیتالی سازی در حسابداری

این مقاله مروری (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۲۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H898

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Accounting, Auditing & Accountability Journal

نوع مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : دیجیتالی سازی در حسابداری – پذیرش کامل یا رد کامل؟

عنوان کامل انگلیسی:

Digitalization in accounting– Warmly embraced or coldly ignored?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H898)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – تحقیقات در زمینه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) حدود ۳۰ سال پیش به عنوان زیر شاخه حسابداری ظهور کرد، اما در خطر توسعه بیشتر به عنوان یک رشته مستقل می باشد.  با این حال، با توجه به اهمیت دیجیتالی‌سازی و ارتباط آن با حسابداری، ادغام حوزه تحقیقاتی اصلی حسابداری و زیرشاخه سیستم‌های اطلاعات حسابداری برای ادامه تحقیقات مرتبط با کیفیت بالا ، حائز اهمیت است. این مطالعه به طور تجربی شکاف بین تحقیقات AIS که در ادبیات حسابداری لحاظ شده است و تحقیقات AIS که در مراکز تحقیقاتی مختص AIS رایج شده است را بررسی می کند.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – برای درک اینکه کدام موضوعات، تحقیقات AIS را توصیف می‌کنند، تمام مقالات منتشر شده در دو مجله برجسته AIS از سال ۲۰۰۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس این  فهرست موضوعی، تمامی مطالعات AIS که از سال ۲۰۰۰ در ۱۶ مجله برتر حسابداری منتشر شده‌اند، از نظر موضوع، موضوع فرعی و روش تحقیق شناسایی و دسته‌بندی می‌شوند. در مرحله بعد، مطالعات AIS منتشر شده در زمینه حسابداری عمومی و مطالعات AIS منتشر شده در زمینه AIS از نظر موضوعات و روش تحقیق برای به دست آوردن بینشی در مورد شکاف بین دو این زمینه تحقیقاتی مقایسه شدند.

یافته ها – پوشش موضوعات AIS در مجلات حسابداری، تا حد کمی، حول موضوعات “افشاء اطلاعات”، “فناوری های شبکه” و “حسابرسی و کنترل” متمرکز است. سایر موضوعات AIS کمتر ارائه شده است.  یک تبیین احتمالی برای این موضوع ممکن است تمرکز بر مطالعات آرشیوی در مراکز حسابداری باشد، اما عوامل دیگر نیز ممکن است نقش داشته باشند. یافته‌ها نشان می‌دهند که همپوشانی جزئی بین حوزه تحقیقاتی حسابداری اصلی و زیرشاخه AIS، هم از نظر تنوع موضوع و هم از نظر روش تحقیق وجود دارد. این یافته‌ها حاکی از شکاف قابل توجهی بین هر دو زمینه است که در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحی ممکن است پیامدهای زیان‌باری در دراز مدت داشته باشد.

نوآوری/ارزش – این اولین مرور عمیق در مورد شکاف بین حوزه تحقیقاتی AIS و حوزه اصلی حسابداری آن است. این مطالعه به توسعه یک طرح طبقه‌بندی AIS کمک کرد که می‌تواند در سایر پژوهش های تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه  واگرایی بین حوزه تحقیقاتی حسابداری عمومی و زیر شاخه AIS را آشکار می کند. با توجه به ارتباط AIS با حرفه حسابداری، باید از استقلال یا زوال تحقیقات AIS اجتناب شود. برخی از پیشنهادات عملی در مقاله ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، حوزه تحقیقاتی حسابداری، مرور ادبیات، دیجیتالی‌سازی، فناوری

Abstract

Purpose – The Accounting Information Systems (AIS) research field emerged around 30 years ago as a subfield of accounting but is at risk to develop further as an isolated discipline. However, given the importance of digitalization and its relevance for accounting, an amalgamation of the parent research field of accounting and the subfield of accounting information systems is pivotal for continuing relevant research that is of high quality. This study empirically investigates the distance between AIS research that is included in accounting literature and AIS research that prevails in dedicated AIS research outlets.

Design/methodology/approach – To understand which topics define AIS research, all articles published in the two leading AIS journals since 2000 were analyzed. Based on this topical inventory, all AIS studies that were published in the top 16 accounting journals, also since 2000, are identified and categorized in terms of topic, subtopic and research methodology. Next, AIS studies published in the general accounting field and AIS studies published in the AIS field were compared in terms of topics and research methodology to gain insights into the distance between the two fields.

Findings – The coverage of AIS topics in accounting journals is, to no small extent, concentrated around the topics “information disclosure”, “network technologies” and “audit and control”. Other AIS topics remain underrepresented. A possible explanation might be the focus on archival studies in accounting outlets, but other elements might play a role. The findings suggest that there is only a partial overlap between the parent accounting research field and the AIS subfield, in terms of both topic and research methodology diversity. These findings suggest a considerable distance between both fields, which might hold detrimental consequences in the long run, if no corrective actions are taken.

Originality/value – This is the first in-depth investigation of the distance between the AIS research field and its parent field of accounting. This study helped develop an AIS classification scheme, which can be used in other research endeavors. This study creates awareness of the divergence between the general accounting research field and the AIS subfield. Given the latter’s relevance to the accounting profession, isolation or deterioration of the AIS research must be avoided. Some actionable suggestions are provided in the paper.

Keywords: Accounting information systems, Accounting research field, Literature review, Digitalization, Technology

Introduction

Accounting is a well-established research discipline that is key to businesses from various industries as well as education programs. An undeniable factor in accounting, both in practice and in research, is the impact of digitalization on accounting (Murthy, 2016). The goal of this paper is to analyze the field of accounting, and more specifically, its inclusion of accounting information systems research, in order to better apprehend the interrelationship among the accounting and the AIS research field, as these fields should be aligned to create synergetic effects (Sutton, 2010)…

Conclusion

This study examined the distance between the accounting research field and the AIS subfield in terms of topic and methodology coverage by a profound two-phase literature review and analysis. First, we surveyed the AIS literature over the past two decades to identify the topics that constitute the AIS research field. Our analysis indicates the following topical categories central to the AIS literature: IT assurance, audit and control, IT valuation, IT strategy, information disclosure, system reliability and security, enterprise information systems, network technologies, data, knowledge dissemination, IT usage and research and education in AIS. Next, we analyzed the 16 most influential accounting journals using this topic classification to evaluate the extent to which accounting research has embraced AIS research topics. Our analyses show that accounting research has examined some AIS topics heavily and some scarcely. The research methods employed by accounting also differ from those used in AIS, which could (at least partially) explain why some areas have received scant research attention. Coverage of AIS topics by accounting research has, however, increased over time, and important parallels exist between both fields – although large differences exist between journals. In sum, our analyses show that the coverage of AIS topics in accounting is fragmented and that the full diversity of research topics and methodologies, as demonstrated in AIS journals, is only partially reflected in the larger accounting research field…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ۲۰۲۳ حسابداری

مقاله در مورد کاربرد فناوری در حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی در مورد فناوری اطلاعات با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری

مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه