خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

مقاله انگلیسی سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت و هزینه های آژانس بدهی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H407 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  16 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت و هزینه های آژانس بدهی عنوان انگلیسی: Short-term institutional investors and agency costs of debt

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول و مدیریت درآمدها

مقالات بیس سال 2018

کد محصول: M820 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  13 سال نشر: 2018 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2018 :  مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول و مدیریت درآمدها: شواهد بدست آمده از داده های بین المللی عنوان انگلیسی: Institutional ownership, product market competition, and earnings management: Some evidence from international data

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری پایداری تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر امرژی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H406 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  42 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019: حسابداری پایداری تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر امرژی در هند و پاکستان در دهه اول قرن بیست و یکم عنوان انگلیسی: Accounting Emergy-based sustainability of crops production in India and Pakistan over first decade of the 21st century

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H404 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی اقتصاد  2019 :  عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی شرکت عنوان انگلیسی: Policy uncertainty and firm cash holdings

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر عملکرد زیست محیطی بر بدهی مالی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H403 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  33 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  تأثیر عملکرد زیست محیطی بر بدهی مالی. شواهد اروپایی عنوان انگلیسی: The effect of environmental performance on financial debt. European evidence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدل تصمیم گیری تولید با مالیات بر کربن برای صنایع کفش دوزی بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول:  H402 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  40 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  مدل تصمیم گیری تولید با مالیات بر کربن برای صنایع کفش دوزی بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت عنوان انگلیسی: Production decision model with carbon tax for the knitted footwear industry under Activity- Based Costing

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یکپارچه سازی پویایی موجودی مواد در حسابداری جریان مواد اقتصادی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H401 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  یکپارچه سازی پویایی موجودی مواد در حسابداری جریان مواد اقتصادی: مفاهیم، مدل سازی و کاربرد جهانی برای سال های 1900-2050 عنوان انگلیسی: Integrating Material Stock Dynamics Into Economy-Wide Material Flow Accounting: Concepts, Modelling, and Global Application for 1900–2050

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی بررسی تاثیر توزیع سرمایه گذاری در بخش بندر برای خانوارهای ساکن در جزیره موریس: رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H400 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  10 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  بررسی تاثیر توزیع سرمایه گذاری در بخش بندر برای خانوارهای ساکن در جزیره موریس: رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی عنوان انگلیسی: Exploring the distributional impact of investment in the port sector on households in Mauritius: A social accounting matrix approach

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی آیا حسابداری کربن موجب رشد توسعه اقتصادی در جوامع بومی وابسته به جنگل می شود؟

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H399 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  7 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  آیا حسابداری کربن موجب رشد توسعه اقتصادی در جوامع بومی وابسته به جنگل می شود؟ عنوان انگلیسی: Can carbon accounting promote economic development in forest-dependent, indigenous communities?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری برای نرخ های ارز واقعی با استفاده از داده های میکرو

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H398 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  40 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  حسابداری برای نرخ های ارز واقعی با استفاده از داده های میکرو عنوان انگلیسی: Accounting for Real Exchange Rates Using Micro-Data

مشاهده جزییات