خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

مقاله انگلیسی آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H435 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  10 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  آینده بازی های جدی در آموزش حسابداری: مطالعه دلفی عنوان انگلیسی: The future of 'serious games' in accounting education: A Delphi study

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نهادها و پیش بینی پذیری بازده در کشورهای صادر کننده نفت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H434 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  13 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  نهادها و پیش بینی پذیری بازده در کشورهای صادر کننده نفت عنوان انگلیسی: Institutions and return predictability in oil-exporting countries

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی صورت های جریان وجوه نقد و ارزش شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H433 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  11 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  صورت های جریان وجوه نقد و ارزش شرکت: شواهد از تایوان عنوان انگلیسی: Cash flow statements and firm value: Evidence from Taiwan

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی آیا سرمایه گذاری صندوق های مشترک بر تقلب حسابداری تأثیر می گذارد؟

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H431 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  17 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  آیا سرمایه گذاری صندوق های مشترک بر تقلب حسابداری تأثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی: Does mutual fund investment influence accounting fraud?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مدیران امور مالی زن و تقلب در حسابداری

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H430 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  15 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  مدیران امور مالی زن و تقلب در حسابداری: شواهد از چین عنوان انگلیسی: Female CFOs and accounting fraud: Evidence from China

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در میان صاحبان کسب و کارهای مستقل(آزاد)

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H429 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  15 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در میان صاحبان کسب و کارهای مستقل(آزاد) عنوان انگلیسی: Mental accounting of income tax and value added tax among self-employed business owners

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ارتباط بین اندازه گیری های ارزش منصفانه و انتخاب های حسابداری اختیاری بانک ها

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H427 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  12 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  ارتباط بین اندازه گیری های ارزش منصفانه و انتخاب های حسابداری اختیاری بانک ها عنوان انگلیسی: The association between fair value measurements and banks' discretionary accounting choices

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی برآورد هزینه ریسک سرمایه مشروط در بازارهای مرزی آفریقا

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H425 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  14 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  برآورد هزینه ریسک سرمایه مشروط در بازارهای مرزی آفریقا عنوان انگلیسی: Estimating the conditional equity risk premium in African frontier markets

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی آیا مقایسه پذیری حسابداری موجب کاهش کمبودهای اطلاعاتی سرمایه گذاران خارجی می شود؟

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H424 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  45 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  آیا مقایسه پذیری حسابداری موجب کاهش کمبودهای اطلاعاتی سرمایه گذاران خارجی می شود؟ عنوان انگلیسی: Does accounting comparability alleviate the informational disadvantage of foreign investors?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی پیش بینی ورشکستگی با استفاده از نسبت های مالی تصویر شده و شبکه های عصبی کانولوشن

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H422 قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240) تعداد صفحه انگلیسی:  40 سال نشر: 2019 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  پیش بینی ورشکستگی با استفاده از نسبت های مالی تصویر شده و شبکه های عصبی کانولوشن عنوان انگلیسی: Bankruptcy prediction using imaged Þnancial ratios and convolutional neural networks

مشاهده جزییات