خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

مقاله انگلیسی تأثیر اتخاذ داوطلبانه clawback (بازپس گرفتن هزینه ها) در گزارشگری غیر GAAP

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H463قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  27سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  تأثیر اتخاذ داوطلبانه clawback  (بازپس گرفتن هزینه ها) در گزارشگری غیر GAAP عنوان انگلیسی:The effect of voluntary clawback adoption on non-GAAP reporting

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حساب های پرداختنی و ارزش شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H462قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  59سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  حساب های پرداختنی و ارزش شرکت: شواهد بین المللی عنوان انگلیسی:Accounts payable and firm value: International evidence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی چگونه نوع پاداش کمیته حسابرسی بر هزینه های حسابرسی تاثیر می گذارد؟

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H461قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  12سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  چگونه نوع پاداش کمیته حسابرسی بر هزینه های حسابرسی تاثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی:How does the type of equity compensation of audit committee affect audit fees?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی آیا سرمایه گذاران تغییر در کیفیت حسابرسی را با توجه به تغییر شرکا حسابرسی ، درک می کنند

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H460قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  13سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  آیا سرمایه گذاران تغییر در کیفیت حسابرسی را با توجه به تغییر (چرخش) شرکا حسابرسی ، درک می کنند عنوان انگلیسی:Do investors perceive a change in audit quality following the rotation of the engagement partner

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی کمیته های حسابرسی و ریسک سیستماتیک

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H459قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  15سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  کمیته های حسابرسی و ریسک سیستماتیک: شواهدی از تغییرات قانونی تایوان عنوان انگلیسی:Audit committees and systematic risk: Evidence from Taiwan’s regulatory change

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی معرفی حسابرسی زیست محیطی به عنوان یک ابزار حاکمیت زیست محیطی در اوکراین

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H458قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  31سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  معرفی حسابرسی زیست محیطی به عنوان یک ابزار حاکمیت زیست محیطی در اوکراینعنوان انگلیسی:Introducing environmental auditing as a tool of environmental governance in Ukraine

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عوامل موثر بر درک استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H457قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  7سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  عوامل موثر بر درک استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و كمیته حسابرسی عنوان انگلیسی:Factors that influence the perceived use of the internal audit function's work by executive management and audit committee

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H456قیمت فایل ترجمه شده: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  16سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی حسابداری 2019 :  مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی عنوان انگلیسی:Accounting comparability, financial reporting quality, and the pricing of accrual

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تخلیه نفس و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H454قیمت فایل ترجمه شده: این مقاله تاکنون ترجمه نشده، برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  12سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تخلیه نفس و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان عنوان انگلیسی:Ego depletion and auditors’ JDM quality

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک

مقاله انگلیسی سال 2019

کد محصول: H455قیمت فایل ترجمه شده: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (09372555240)تعداد صفحه انگلیسی:  55سال نشر: 2019عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک : شواهدی از برخی مطالعات موردی عنوان انگلیسی:Diffusion of environmental management accounting for cleaner production: Evidence from some case studies

مشاهده جزییات