خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

مقاله انگلیسی آیا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می تواند بازده سرمایه گذاری را بهبود بخشد؟

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال 2019 دارای 36  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  حسابداری برای ناملموس ها: آیا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می تواند بازده سرمایه گذاری را بهبود بخشد؟ عنوان کامل انگلیسی: Accounting for Intangibles: Can Capitalization of R&D Improve Investment Efficiency?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ویژگی های مدیر عامل،ابهام حسابداری و همزمانی قیمت سهام

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال 2019 دارای 15 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  ویژگی های مدیر عامل اجرایی ، ابهام حسابداری و همزمانی قیمت سهام: شواهد تجربی از شرکتهای لیست شده آلمان عنوان کامل انگلیسی: CEO characteristics, accounting opacity and stock price synchronicity: Empirical evidence from German listed firms

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اثرات گزارشگری موضوعات کلیدی حسابرسی در قضاوت حسابرسان و انتخاب فعالیت

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال 2019 دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  اثرات واقعی گزارشگری موضوعات کلیدی حسابرسی در قضاوت حسابرسان و انتخاب فعالیت عنوان کامل انگلیسی: Real effects of reporting key audit matters on auditors' judgment and choice of action

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حسابداری و حسابرسی در دوره تکنولوژی بلاکچین

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال 2019 دارای 12 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :حسابداری و حسابرسی در دوره تکنولوژی بلاکچین: یک برنامه تحقیقاتی عنوان کامل انگلیسی: Accounting and Auditing at the Time of Blockchain Technology: A Research Agenda

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال 2019  دارای 20 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی عنوان کامل انگلیسی: Corporate governance and accounting conservatism in Islamic banks

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی آیا اقتصادهای ثروتمند کیفیت حسابداری بهتری دارند

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال 2019 دارای 19 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  آیا اقتصادهای ثروتمند کیفیت حسابداری بهتری دارند؟ شواهد بین المللی عنوان کامل انگلیسی: Do wealthy economies have better accounting quality? International evidence

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر ویژگی های فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران و غیر کاربرانِ سیستم های اطلاعات حسابداری ابری

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 18 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  تاثیر ویژگی های فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری - مقایسه کاربران و غیر کاربرانِ سیستم های اطلاعات حسابداری ابری عنوان کامل انگلیسی: Impact of accounting process characteristics on accounting outsourcing - Comparison of users and non-users of cloud-based accounting information systems

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی شیوه حسابداری، تمرکز زدایی مالی و فساد

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  شیوه حسابداری، تمرکز زدایی مالی و فساد عنوان کامل انگلیسی: Accounting practice, fiscal decentralization and corruption

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی محافظه کاری حسابداری، استراتژی کسب و کار و ابهام

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 15 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 : محافظه کاری حسابداری، استراتژی کسب و کار و ابهام عنوان کامل انگلیسی: Accounting conservatism, business strategy, and ambiguity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر تجدید ارائه های حسابداری بر روی استراتژی نوآوری شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019  دارای 19 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  تاثیر تجدید ارائه های حسابداری (ارائه مجدد صورت های مالی) بر روی استراتژی نوآوری شرکت عنوان کامل انگلیسی: The impact of accounting restatements on corporate innovation strategy

مشاهده جزییات