اطلاعیه

پروپوزال بررسی تاثیر اشتغال زنان در خارج از منزل بر حانواده

کد محصول: PRL112

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال علوم اجتماعی: بررسی تاثیر اشتغال زنان در خارج از منزل بر حانواده

قیمت : ۳۶۰۰۰  تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۲۸  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

– فرضیه‌های اصلی:

•        به نظر می‌رسد که تقسیم کار بین دو گروه زنان خانه‌دار و زنان شاغل تفاوت معناداری دارد. به عبارتی تقسیم کار در خانواده های زنان شاغل بهتر از خانواده‌های زنان خانه‌دار می‌باشد.

•        به نظر می‌رسد که در انجام نقش‌های خانوادگی بین دو گروه زنان خانه‌دار و زنان شاغل تفاوت معناداری دارد. به عبارتی زنان خانه‌دار بیش از زنان شاغل می‌توانند نقش‌های خانوادگی خود را ایفا کنند.

•        به نظر می‌رسد که کیفیت روابط زوجین بین دو گروه زنان خانه‌دار و زنان شاغل تفاوت معناداری دارد. به عبارتی کیفیت روابط زوجین در گروه زنان شاغل نسبت به زنان خانه‌دار بالاتر است.

•        به نظر می‌رسد که اعتماد به نفس بین دو گروه زنان خانه‌دار و زنان شاغل تفاوت معناداری دارد. به عبارتی زنان شاغل نسبت به زنان خانه‌دار از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار هستند.

•        به نظر می‌رسد که ساخت قدرت در بین دو گروه زنان خانه‌دار و زنان شاغل تفاوت معناداری دارد. به عبارتی ساخت قدرت در خانواده‌های زنان خانه‌دار نسبت به زنان شاغل یک سویه‌تر (مرد سالار) است.

فرضیه‌های فرعی:

•        به نظر می‌رسد بین سطح تحصیلات زنان شاغل و مشارکت و همکاری همسران آنها در امور منزل(تقسیم کار)رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارتی هر چه سطح تحصیلات زنان بالاتر رود میزان تقسیم کار در امور منزل بهتر می‌شود.

•        به نظر می‌رسد بین تحصیلات زنان شاغل و انجام نقش‌های خانوادگی رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارتی هر چه تحصیلات زنان بالاتر رود از ایفای نقش‌های خانوادگی کاسته می‌شود.

•        به نظر می‌رسد بین تحصیلات زنان شاغل و کیفیت روابط زوجین رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارتی هر چه تحصیلات زنان بالاتر رود کیفیت روابط زوجین افزایش می‌یابد.

•        به نظر می‌رسد بین تحصیلات زنان شاغل و اعتماد به نفس آنها رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارتی هر چه تحصیلات زنان بالاتر رود میزان اعتماد به نفس آنها افزایش می‌یابد.

•        به نظر می‌رسد بین سطح تحصیلات زنان شاغل و ساخت قدرت در خانواده رابطه معنی‌داری وجود دارد. به عبارتی هر چه سطح تحصیلات زنان بالاتر رود ساخت قدرت در خانواده دوسویه مشارکتی می‌شود.

•        به نظر می‌رسد میزان درآمد زنان شاغل و مشارکت و همکاری همسران آنها در امور منزل رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارتی هر چه درآمد زنان شاغل بالاتر رود میزان مشارکت و همکاری همسران آنها در امور منزل افزایش می‌یابد.

•        به نظر می‌رسد میزان درآمد زنان شاغل با اعتماد به نفس آنها در امور منزل رابطه معنیداری دارد. به عبارتی هر چه درآمد زنان شاغل بالاتر رود میزان اعتماد به نفس آنها افزایش می‌یابد.

•        به نظر می‌رسد بین نوع شغل زنان شاغل و مشارکت و همکاری همسران آنها در امور خانه رابطه معنی‌داری وجود دارد. به عبارتی هر چه مرتبه شغلی زنان بالاتر رود میزان مشارکت و همکاری همسران آنها در امورخانه افزایش می‌یابد.

سر فصل ها:

بیان مسأله اساسی تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

– آثار اشتغال زن خانه‌دار در جامعه

– آثار اشتغال زن خانه‌دار در خانواده

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تاریخچه اشتغال زنان

تاریخچه اشتغال زنان در ایران

تقسیم کار جنسیتی

انواع نقش‌های خانوادگی

جنسیت و نقش‌ها در خانواده

نقش زنان در خانواده

اشتغال زنان و اقتدار در خانواده

نگرش‌های حاکم بر اشتغال زنان

الف)«موافقان اشتغال زنان

،«مخالفان اشتغال زنان

موافقان مشروط

بررسی دیدگاه‌های نظری درباره خانواده

نظریه‌پرداز کلاسیک

مارکسیسم

نظریه پردازان معاصر

تالکوت پارسونز

هلموت شلسکی

رنه کونیگ

سگارمن

نظریه منابع

پیشینه پژوهش

– تحقیقات در ایران

تحقیقات در خارج از ایران

چارچوب نظری تحقیق

مدل نظری تحقیق

اهداف مشخص تحقیق

هدف اصلی تحقیق

اهداف فرعی تحقیق

نام بهره ‏وران

سؤالات تحقیق

فرضیه‏ های تحقیق:

تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

متغیر وابسته

خانواده

انجام نقش‌های خانوادگی

کیفیت روابط زوجین در خانواده

گذراندن اوقات فراغت زوجین

صمیمیت و عاطفی زوجین

سازگاری و درک متقابل زوجین

تقسیم کار در خانواده

اعتماد به نفس زنان در خانواده

ساخت قدرت در خانواده

متغیر مستقل

اشتغال

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء

شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسش نامه،  مصاحبه،  فیش‏ برداری و غیره) گردآوری داده ‏ها

جامعه آماری، روش نمونه ‏گیری و حجم نمونه

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها

فهرست منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.