اطلاعیه

پروپوزال بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

کد محصول:PRL41

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال علوم تربیتی:  بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

عنوان انگلیسی:

Role of the Family in slow learner students’ academic progress

قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۱۶  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

(۱) به نظر می رسد بین سطح درآمد خانواده و پیشرفت تحصیلی دیرآموزان رابطه وجود دارد.

(۲) به نظر می رسد بین سطح سواد والدین و پیشرفت تحصیلی دیرآموزان رابطه وجود دارد.

سر فصل ها:

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

تحقیقات داخلی و خارجی

تعاریف

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار اندازه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

روش آماری خاص این تحقیق

منابع و ماخذ