پروپوزال سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات سبز و تأثیر آن بر پایداری محیط زیست

کد محصول:PRT1

عنوان فارسی:

پروپوزال ارشد فناوری اطلاعات :  سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات  سبز و تأثیر آن بر پایداری محیط زیست

عنوان انگلیسی:

Investment in Green Information Technology and its impact on environmental sustainability

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۱۶  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

۱-      بین راهکارهای فن آوری اطلاعات سبز نظیر مرکز داده، محاسبات ابری ، دور کاری،  آموزش الکترونیکی و پایداری محیط زیست رابطه معنی داری وجود دارد.

۲-      بین سرمایه گذاری محاسبات ابری و پایداری محیط زیست رابطه معنی داری وجود دارد.

۳-      بین سرمایه گذاری آموزش الکترونیکی و پایداری محیط زیست رابطه معنی داری وجود دارد.

۴-      بین سرمایه گذاری دورکاری و پایداری محیط زیست رابطه معنی داری وجود دارد.

۵-      بین سرمایه گذاری مرکز داده و پایداری محیط زیست رابطه معنی داری وجود دارد.

۶-      متغییر مداخله گر مدیریت فن آوری اطلاعات اثر متغییرهای مستقل مطالعه را تعدیل می کند .

سر فصل ها:

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف مشخص تحقیق

در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره ‏وران

سؤالات تحقیق

فرضیه‏ های تحقیق:

تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی

شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسش نامه،  مصاحبه،  فیش ‏برداری و غیره ) گردآوری داده ‏ها

جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها

زمان بندی  انجام تحقیق

منابع