اطلاعیه

تکمیل ضد چروک پارچه های سلولزی با رویکرد حذف فرم آلدئید آزاد

کد محصول : NS8

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
فصل اول: مطالعات کتابخانه ای
۱-۱- سلولز
۱-۱-۱- خواص شیمیایی سلولز ۱
۱-۱-۲- الیاف سلولزی ۲
۱-۲- چروک شدن کالای سلولزی ۲
۱-۳- اثرات چروک ۳
۱-۳-۱- عامل نخ ۳
۱-۳-۲- عامل پارچه ۳
۱-۴- تاریخچه ضدچروک ۳
۱-۴-۱- تعاریف مورد استفاده در مباحث ضد چروک ۵
۱-۴-۲- اثرات تکمیل ضدچروک ۵
۱-۴-۳- مکانیزم تکمیل بشور بپوش واطوی پایدار ۶
۱-۵- نکاتی در رابطه با فرم الدئید ۷
۱-۵-۱- محصولات فاقد فرم الدئید ۸
۱-۵-۲- روش های ارزیابی فرم الدئید ۱۰
الف)آزمایش کیفی حضور فرم الدئید در پارچه: ۱۰
ب)آزمایش کمی فرم الدئید در هوا ۱۰
ج)آزمایش کمی فرم الدئید در پارچه
د) تیتراسیون اندازه‌گیری فرم الدئید ازاد ۱۰
۱۱
۱-۶- انواع رزین آمینو پلاست ۱۲
۱-۶-۱- اوره/فرم آلدئید ۱۲
۱-۷- N,N- دی متیلول-۴و۵-دی هیدروکسی اتیلن اوره DMDHEU 14
۱-۷-۱- روش های کار برد ۱۶
۱-۷-۲- کاتالیزورهای تکمیل اطوی پایدار وبشوربپوش ۱۷
۱-۸- استفاده از مواد فاقد فرم آلدئید در ضد چروک کردن سلولز ۱۸
۱-۸-۱- تهیه رزین فاقد فرم آلدئید ۲۰
۱-۸-۲- اثر کاتالیزور ۲۰
فصل دوم: تجربیات بدست آمده
۲-۱- مواد مورد نیاز ۲۱
۲-۲- دستگاه های مورد استفاده ۲۱
۲-۳- پارچه های مورد استفاده ۲۱
۲-۴- سنتر رزین DMDHEU 22
۲-۵- روش تهیه ماده فاقد فرم آلدئید ۲۲
۲-۶-روش تکمیل پارچه های مورد استفاده ۲۳
۲-۶-۱- بررسی میزان زاویه برگشت چروک ۲۳
۲-۷- آزمایشات انجام شده ۲۳
۲-۷-۱- تغییرات زاویه برگشت چروک روی پارچه خام ۲۳
۲-۷-۲- روش اصلی در تکمیل پارچه ها بارزین DMDHEU 24
۲-۷-۳- بررسی اثر اوره بر روی زاویه برگشت چروک ۲۵
۲-۷-۴- بررسی اثرکلریت سدیم بر روی زاویه برگشت چروک ۲۶
۲-۷-۵- بررسی اثرفرمالین بر روی زاویه برگشت چروک ۲۷
۲-۷-۶- بررسی اثرPH بر روی زاویه برگشت چروک ۲۸
۲-۷-۷- بررسی اثر کنترل PH با استفاده از پتاسیم هیدورکسید ۲۹
۲-۷-۸- بررسی روشهای مختلف سنتز DMDHEU 30
۲-۷-۹- مقایسه عملکرد نمونه ای از رزین ضدچروک صنعتی با رزین سنتز شده ۳۱
۲-۷-۱۰- بررسی اثر زمان پخت ۳۲
۲-۷-۱۱- استفاده از ماده فاقد فرم آلدئید ۳۳
۲-۷-۱۲- بررسی اثر سولفات آلومینیوم ۳۴
۲-۷-۱۳- بررسی اثر گلی اکسال
۲-۷-۱۴- بررسی اثر ماده نرم کننده ۳۵
۳۶
۲-۷-۱۵- بهبود زاویه ی برگشت چروک ۳۷
۲-۷-۱۶- بررسی اثر کاتالیزور ۳۸
۲-۸- بررسی اثر فرایند ضد چروک بر ظاهر کالا ۳۹
۲-۹- بررسی اثر استحکام پارچه¬های ضد چروک شده به روش¬های مختلف و پارچه خام ۴۱
فصل سوم: بررسی نتایج و بحث
۳-۱- بررسی اثر اوره ۴۳
۳-۲- بررسی اثر کلریت سدیم ۴۴
۳-۳- بررسی اثر فرمالین ۴۴
۳-۴- بررسی اثر pH 45
۳-۵- بررسی کنترل pH با استفاده از پتاسیم هیدروکسید ۴۵
۳-۶- بررسی روشهای مختلف سنتز ۴۶
۳-۷- مقایسه عملکرد نمونه ای از رزین ضدچروک صنعتی با رزین سنتز شده ۴۶
۳-۸-بررسی اثر زمان پخت ۴۷
۳-۹- بررسی اثر ماده فاقد فرم آلدئید ۴۷
۳-۹-۱- بررسی اثر سولفات آلومینیوم ۴۸
۳-۹-۲- بررسی اثر گلی اکسال ۴۸
۳-۹-۳- بررسی اثر نرم کننده ۴۹
۳-۹-۴- بهبود زاویه ی برگشت چروک ۴۹
۳-۱۰- بررسی اثر فرایند ضد چروک بر ظاهر کالا بر اساس آزمایشات اسپکتروفتومتری ۵۰
۳-۱۱-بررسی اثر استحکام ۵۱
۳-۱۲-نتیجه گیری کلی ۵۱
پیشنهادات برای ادامه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.