اطلاعیه

کتب مهندسی مکانیک

بهینه سازی قطر حوضچه در یاتاقان هیدرواستاتیک به روش الگوریتم ژنتیک

دانلود کتاب های مهندسی مکایک

کد محصول: me238 تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مقدمه  ۱ فصل اول سیستم رروانکاری  هیدرواستاتیک ۱-۱-سیستم روانکاری هیدرواستاتیک   ۱۱ ۱-۲-موارد استفاده از  روانکاری هیدرواستاتیکی   ۱۱ ۱-۳-کاربرد هیدرواستاتیک در صنعت هوا و فضا  ۱۲ ۱-۴-مشخصه های یاتاقان های روانکاری شونده به صورت هیدرواستاتیکی ۱۳ ۱-۵- یاتاقان های کف گرد ۱۳ ۱-۲- …

مشاهده جزییات

بررسی جریان روی یک سیلندر مربعی تحت زاویه حمله نسبت به جریان با استفاده از نرم افزار Fluent

دانلود کتاب های مهندسی مکایک

کد محصول: me237 تعداد صفحات ۶۰ صفحه فایل word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان چکیده : در این مقاله  یک سیلندر با مقطع مربعی تحت زاویه حمله نسبت به جریان به صورت عددی مورد مطالعه قرار میگیرد . مدل جریان دو بعدی ، تراکم ناپذیر و با فرض لزج بودن جریان از معادلات ناویراستوکس برای …

مشاهده جزییات

طراحی سیستم باز یافت حرارت خروجی توربین گاز

دانلود کتاب های مهندسی مکایک

کد محصول: me225 تعداد صفحات: ۶۴ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فصل اول :نکاتی در مورد سیکل های تولیدی  و تولید توام ۲-۱ خصوصیات گازهای خروجی از توربین گاز ۳ ۱-۲-۱- هوا۳ ۲-۲-۱- گازهای خروجی از توربین۵ ۳-۱ تولید توام (cogeneration) 7 ۱-۳-۱- مقدمه.۷ ۲-۳-۱- اصل تولید توام۷ ۳-۳-۱- انواع …

مشاهده جزییات

طراحی سیستم تهویه تونل توحید تهران

دانلود کتاب های مهندسی مکایک

کد محصول: me223 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل word قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان ﻣﻘﺪﻣﻪ ۲ ﻓﺼﻞ اول : ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ۱-۱- ﻣﺤﺪوده ی ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ۴ ‫۱-۲- ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ی ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۷ ۱-۲-۱- ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ- ﺟﻨﻮﺑﯽ۷ ‫۱-۲-۲- ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ- ﻏﺮﺑﯽ۷ ‫۱-۳- ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺤﺪودهی ﺗﻮﻧﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ۹ …

مشاهده جزییات

طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر

دانلود کتاب های مهندسی مکایک

این فایل موجود نیست  فصل اول: دکلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲- پیشینه و ضرورت آیین نامه ۳-۱- دامنه کاربرد و ساختار آیین نامه فصل دوم: انواع موج شکن های توده سنگی ۲-۱ مقدمه ۲-۲-۱ موجشکنهای توده سنگی سنتی ۲-۲-۲ – موجشکن های شکل پذیر ۲-۲-۳ موجشکنهای سکویی شکلپذیر ۲-۲-۴- موجشکنهای سکویی …

مشاهده جزییات

سیستم های جت ( اجزای ساختاری کاربرد های آن )

دانلود کتاب های مهندسی مکایک

کد محصول: me220   تعدادصفحات  ۱۶۵ صفحه فایل word قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان چکیده: هدف این مقاله نشان دادن خلاصه ای از سیر تکاملی موتور رم جت ها و انواع و اقسام آن و سیستم های نیروی محرکه موشک هایی است که در سرعت های سوپر سونیک یا بیشتر پرواز میکنند و …

مشاهده جزییات

چرخش مجدد گازهای خروجی اگزوز (Exhaust Gas Recirculation )

دانلود کتاب های مهندسی مکایک

کد محصول: me219 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فصل اول : EXHAUST Gas Recirculation ۱- EGR چیست ؟ .۲ ۱-۱- EGR چه سودی دارد.۲ ۱-۲- انواع  EGR ..3 ۲- شیر برقی ( egr ) .5 ۱-۲- شیر برقی egr در موارد زیر عمل نخواهد کرد ..۵ ۳- …

مشاهده جزییات

سیستم خنک کاری پمپ های الکتریکی تغذیه بویلر نیروگاه ورامین

دانلود کتاب های مهندسی مکایک

این فایل موجود نمی باشد چکیده با توجه به نقش حیاتی الکتریسیته در ساختار زیر بنای صنعت و اقتصاد کشور توجه به نیروگاههای برق به عنوان منبع اصلی تولید الکتریسیته اهمیت بسیاری می یابد. توان تولیدی این نیروگاهها از طریق شبکه سراسری به شهرها و مراکز صنعتی، کشاورزی، تجاری و  …

مشاهده جزییات

شاک در دیفیوزر ها

دانلود کتاب های مهندسی مکایک

کد محصول: me217 تعداد صفحات۵۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان چکیده         در اعصار آغازین دوران هوانوردی ابتدایی، هواپیما ها بیشتر با سرعت های بسیار پایین نسبت به هواپیما های امروزی پرواز می کردند که حتی به بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر در ساعت نمی رسید؛ در حالی که چنین سرعتی، …

مشاهده جزییات

عایق های حرارتی ، صوتی ، رطوبتی و برودتی (آببندی)

دانلود کتاب های مهندسی مکایک

کد محصول: me216 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب عنوان                                                                                                                مقدمه……………………………………………….۳ • فصل اول : عایق های حرارتی  …………………….۴ • فصل دوم : عایق های صوتی  …………………..۳۶ • فصل سوم : عایق های رطوبتی،برودتی(آببندی)………………………..۴۴ • فهرست منابع و مواخذ………………………………………… مقدمه در این پروژه تلاش ما بر …

مشاهده جزییات