اطلاعیه

بهینه سازی قطر حوضچه در یاتاقان هیدرواستاتیک به روش الگوریتم ژنتیک

کد محصول: me238

تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه  ۱
فصل اول
سیستم رروانکاری  هیدرواستاتیک
۱-۱-سیستم روانکاری هیدرواستاتیک   ۱۱
۱-۲-موارد استفاده از  روانکاری هیدرواستاتیکی   ۱۱
۱-۳-کاربرد هیدرواستاتیک در صنعت هوا و فضا  ۱۲
۱-۴-مشخصه های یاتاقان های روانکاری شونده به صورت هیدرواستاتیکی ۱۳
۱-۵- یاتاقان های کف گرد ۱۳
۱-۲- بررسی جریان روانکار از میان دو صفحه موازی  ۱۴
۱-۲-۱ محاسبه دبی روانکار ۱۴
۱-۴- محاسبه ظرفیت بار ۱۸
۱-۵- بهینه سازی قطر حوضچه ۱۹
۱-۶- محاسبه توان پمپ ۲۰
۱-۷- بهینه سازی ضخامت فیلم ۲۰

فصل دوم :
الگوی ژنتیک
۲-۱- تاریخچه  ۲۵
۲-۲- مفاهیم کلیدی ژنتیک ۲۵
۲-۳- شرح کلی الگوریتم ژنتیک ۲۶
۲-۴-رشته های دو دویی  ۲۷
۲-۵- جمعیت اولیه ۲۷
۲-۶- اعمال ژنتیک ۲۸
۲-۶-۱- عملکرد تقاطعی  ۲۸
۲-۶-۱-۱- اکتشافی ۲۹
۲-۶-۱-۲- عملگر حساب  ۳۰
۲-۶-۱-۳- عملگر  یک نقطه برش ۳۱
۲-۶-۱-۴- عملگر دو نقطه برش ۳۱
۲-۶-۱-۵- عملگر یکنواخت  ۳۲
۲-۶-۱-۶- عملگر چرخه ۳۲
۲-۶-۱-۷- عملگر بخشی نگاشته ۳۳
۲-۶-۲- عملگر جهشی  ۳۴
۲-۶-۲-۱- عملگریکنواخت ۳۵
۲-۶-۲-۲- عملکرد جابجایی  ۳۵
۲-۶-۲-۳-عملگر غیر یکنواخت ۳۶
۲-۶-۵-۲- عملگر وارونی  ۳۶
۲-۶-۲-۶- عملگر الحاق  ۳۷
۲-۶-۲-۷- عملگر معاوضه تنها ۳۷
۲-۶-۲-۸- عملگر دودویی  ۳۷
۲-۶-۲-۹- عملگر معاوضه سه تایی  ۳۸
۲-۶-۲-۱۰- عملگر معاوضه ۳۹
۲-۷- انتخاب  ۴۰
۲-۷-۱- انتخاب تصادفی  ۴۰
۲-۷-۱-۱- چرخه رولت ۴۱
۲-۷-۲- انتخاب قطعی  ۴۱
۲-۷-۲-۱- انتخا ب قطعه سر ۴۱
۲-۷-۳- انتخاب مختلط  ۴۱
۲-۷-۳-۱- مسابقه  ۴۲
۲-۸- خلاصه  ۴۵
مقادیر بهینه قطر حوضچه یاتاقان هیدرواستاتیک به عنوان یک تابع تک هدفه ۴۵
منابع  وماخذ  ۵۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.