اطلاعیه

طراحی سیستم باز یافت حرارت خروجی توربین گاز

کد محصول: me225

تعداد صفحات: ۶۴ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول :نکاتی در مورد سیکل های تولیدی  و تولید توام

۲-۱ خصوصیات گازهای خروجی از توربین گاز ۳

۱-۲-۱- هوا۳

۲-۲-۱- گازهای خروجی از توربین۵

۳-۱ تولید توام (cogeneration) 7

۱-۳-۱- مقدمه.۷

۲-۳-۱- اصل تولید توام۷

۳-۳-۱- انواع سیستم های تولید توام..۸

۱-۳-۳-۱- سیستم های تولید توام برای توربین های بخار ..۸

۲-۳-۳-۱- سیستم عای تولید توام برای توربین های گازی .۹

۳-۳-۳-۱ سیستم تولید توام با موتورهای رفت و برگشتی ۱۰

فصل دوم : عملکرد بازیاب های حرارتی

۱-۲- سیستم بخار با استفاده از حرارت گازها خروجی۱۲

۲ -۲سیستم سیال گرم با استفاده از گازهای خروجی.۱۲

۳-۲ بازیاب کننده های حرارتی .۱۳

۱-۳-۲- باز یابنده های تشعشعی فلزی.۱۴

۲-۳-۲- بازیابنده های همرفتی۱۴

۳-۳-۲ بازیاب لوله ای عمودی همرفتی..۱۵

۴-۳-۲ بازیاب تشعشعی – همرفتی.۱۶

۴-۲ مبدل های تولید دوباره۱۶

۱-۴-۲ بازیاب کوره های ذوب۱۶

۲-۴-۲ چرخ حرارتی.۱۶

۳- ۴-۲ مبدل های انفعالی..۱۷

۴-۴-۲ مبدل با لوله های فین دار.۱۸

۵-۴-۲ مبدل های پوسته و لوله..۱۹

۶-۴-۲ مبدل حرارتی لوله ای.۱۹

۷-۴-۲ بویلر های حرارت اتلافی.۱۹

۵-۲ بازیافت حرارتی گاز به آب.۲۰

۶-۲ مبدل GTW22

۷-۲ SOH 23

۸-۲ سیستم بازیاب حرارتی برای میکروتوربینهای کاپستون.۲۳

فصل سوم :انتخاب نوع مبدل حرارتی

۱-۳ مواد ساختمانی مبدل های حرارتی..۲۶

۲-۱-درجه حرارت و .فشار۲۶

۳-۳ پارامترهای عملکردی مبدل ها ۲۷

۴-۳ دبی جریان سیال ۲۸

۵-۳ افت فشار۲۸

۶-۳ جرم گرفتگی..۲۹

۷-۳ بازرسی تمیز کردن تعمیر و توسعه سیستم مبدل۳۱

فصل چهارم : طراحی مبدل پوسته و لوله

۱-۴ لوله ها۳۳

۲-۱-طرح چیدن لوله ها در پوسته .۳۴

۳-۴ محاسبات ترموهیدرولیکی۳۷

۱-۳-۴ محاسبات انتقال حرارت..۳۸

۲-۳-۴- اختلاف درجه حرارت متوسط لگاریتمی (LMTD) 38

۳-۳-۴ محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت ..۳۹

۴-۳-۴ ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری طرف پوسته۴۰

۵-۳-۴ ضریب انتقال حرارت برای جریان سیال داخل لوله ..۴۲

۶-۳-۴- افت فشار طرف پوسته ..۴۳

۷-۳-۴-محاسبه افت فشار طرف لوله ..۴۵

۴-۴ جریان های داخل لوله و پوسته .۴۶

۵-۴ جرم گرفتن روی لوله های ساده و فین دار ..۴۷

۶-۴ طراحی مبدل .۴۸

۷-۴-نکاتی چند در کاربرد و طراحی مبدل های حرارتی درجه حرارت بالا ۴۹

۱-۷-۴ افت فشار .۵۰

۲-۷-۴ خوردگی ۵۱

۳-۷-۴ نوع مواد  .۵۱

فصل پنجم : طراحی یک نمونه واحد بازیاب حرارتی

۵-۱-محاسبه افت فشار طرف پوسته ۶۰

مراجع  ..۶۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.