اطلاعیه

مقاله ترجمه شده فرآیندهای خانواده، خانواده و مشکلات عاطفی و احساسی نوجوانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R18

سال نشر: ۲۰۱۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده:  فرآیندهای خانواده، خانواده و مشکلات عاطفی و احساسی نوجوانی

عنوان انگلیسی:

The family processes, family content and adolescence emotional problems

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه مقایسه مشخصات عاطفی کودکان در انواع مختلف خانواده بر اساس فرایند خانواده و مدل محتوا (مدل (FPC بود. پژوهش در ۸ دبیرستان با ۴۹۶ دانش آموز انجام شد. علاوه بر این، پرسشنامه ها مقیاس فرآیند خانواده (مقیاس SFP) خود گزارشی، مقیاس بافت خانواده مقیاس SFC) ) خود گزارشی و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) بودند. به طور کلی در این تحقیق، نتایج قابل توجهی در مورد اثر عوامل فرآیند خانواده و بافت خانواده بر روی سطوح افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان به دست آمد.

Abstract

The purpose of this study was to compare the emotional profile of children in different family types based on the family process and content model (FPC Model). The research was conducted at 8 high schools with 496 students. In addition, questionnaires were self-report family process scale (SFP Scale), self-report family content scale (SFC Scale) and depression, anxiety and stress scale (DASS). Generally in this research, significant results concerning the effects of family process and family content factors on the depression, anxiety and stress levels of students were obtained.