اطلاعیه

مقاله ترجمه شده یادگیری مادام العمر: کتابخانه زندان به عنوان پلی برای فعالیت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R12

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۳۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  یادگیری مادام العمر: کتابخانه زندان به عنوان پلی برای فعالیت

عنوان انگلیسی:

Life Long Learning: The Prison Library As A Bridge To Participation

چکیده فارسی:

زندانی ها در بلژیک در طول دوره زندان خود این حق را دارند که به فعالیت های فرهنگی اجتماعی دسترسی داشته باشند (مثال، کتابخانه، فعالیت های ورزشی، آموزشی، آموزش حرفه ای، فعالیت های فرهنگی و مراقبت های سلامت ذهنی و غیره). بر اساس داده های بررسی موجود (تعداد: ۴۸۶)، این مقاله میزان حضور در این فعالیت ها و خدمات گوناگون را مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد که ۹۲% زندانی ها حداقل در یک فعالیت شرکت داشتند، که در بین آنها کتابخانه بیشترین میزان حضور را به خود اختصاص داد (۸۵.۵%). ۴۰.۵% افراد در فعالیت های ورزشی شرکت کردند، ۳۸.۸ % در فعالیت های آموزش حرفه ای شرکت داشتند، ۲۹% دوره های آموزشی را دنبال کردند، ۱۸% در خدمات سلامتی ذهنی حضور یافتند و ۱۰.۱% دوره آموزشی اجتماعی فرهنگی را دنبال کردند. علاوه بر این، بیشتر از ۵۸% در چندین برنامه حضور داشتند. نتایج نشان داد که کتابخانه می تواند به عنوان پلی برای شرکت در دیگر فعالیت های آموزشی مادام العمر در نظر گرفته شود.

Abstract

Prisoners in Belgium have the right during their detention to access social-cultural activities (e.g. library, sport activities, education, vocational training, cultural activities, mental health care). Based on survey-data (N=486), this article explores prisoners’ participation rates in these different kinds of programmes and services. The findings indicate that 92% participated at least in one activity, among which the library had the highest participation rate (85.8%). 40.5% practised sports, 38.8% participated in vocational training, 29% followed an educational course, 18% participated in mental health services and 10.1% followed a socio-cultural training course. Furthermore, more than 58% multiplied participation in different correctional programmes. The results indicate that the library may serve as a bridge to participate in other life long learning programmes.