اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ارزیابی تأثیر آموزش مهارت های مربیگری بر رفتارهای سازمانی و فردی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M979

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:  European Journal of Training and Development

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۵۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  ارزیابی تأثیر آموزش مهارت های مربیگری بر رفتارهای سازمانی و فردی

عنوان کامل انگلیسی:

Evaluating the impact of coaching skills training on individual and corporate behaviour

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی تأثیر مداخله آموزشی ، به منظور توسعه و ترغیب استفاده از مهارتهای مربیگری در یک سازمان غیر انتفاعی کوچک و ارزیابی عوامل مؤثر بر این تأثیر ،می باشد.

 طراحی / روش شناسی / رویکرد – این برنامه ، به بررسی اثرات آن و عوامل مؤثر بر تأثیر گذاری آن از طریق ارزیابی و بازخورد مداوم و از طریق اطلاعات جمع آوری شده از یک گروه متمرکز و مصاحبه های یک به یک با شرکت کنندگان در مورد  نتیجه برنامه ، می پردازد.

یافته ها – این برنامه دارای مزایای فردی و سازمانی از جمله مهارتهای تقویت شده در برقراری ارتباط و حل مسئله و درک بهتر طیف وسیعی از مشکلات مؤثر بر سازمان است. عواملی که این مزایا را به وجود می آورند شامل مشارکت مدیران ارشد در برنامه و روش های مربیگری بود که روی مسائل واقعی محل کار متمرکز بودند. عوامل محدود کننده این مزایا شامل فقدان بیان شفاف در مورد اهداف برنامه است.

 محدودیت ها / پیامدهای تحقیقاتی – این مطالعه مربوط به یک برنامه در یک سازمان خاص است و یافته ها ممکن است تعمیم پذیر نباشند.

مفاهیم عملی – از طریق آموزش مهارت های مربیگری به افراد ، می توان مهارت های لازم برای مشاغل مشارکتی(تعاونی) و حل مسئله را تقویت کرد. یک برنامه آموزشی سازمانی در زمینه مهارت های مربیگری می تواند طیف وسیعی از مسائل سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد و توانایی کنترل این مسائل را ممکن می سازد.

ابتکار / ارزش – در زمینه ارزیابی تأثیر آموزش بر مهارت های مربیگری، مطالعات تجربی کمی  وجود دارد. در این مقاله مشخص شده است که چگونه چنین آموزش هایی می تواند مهارتهای رهبری را توسعه دهد و عوامل کاربردی که ممکن است تأثیر آموزش را تقویت یا محدود کند را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: ارتباطات ، تغییر ، آموزش ، توسعه ، تغییر سازمانی ، حل مسئله، مهارت های مربیگری

مقدمه

این مقاله به ارزیابی یک برنامه آموزشی که برای کمک به افراد درون یک سازمان غیر انتفاعی برای توسعه مهارت های مربیگری طراحی شده است ، می پردازد. سوال تحقیق این است: تأثیر  یک برنامه مداخله ای که برای توسعه و تشویقِ استفاده از مهارت های مربیگری در یک سازمان کوچک طراحی شده است ، چیست و چه عواملی بر این اثر ، تأثیر گذار بوده است؟ در حالی که مطالعات منتشر شده زیادی در مورد مزایای سازمان هایی که دارای  مربیان داخلی هستند و مدیران به عنوان مربی فعالیت می کنند، وجود دارد ، با این حال اغلب شامل درخواست برای آموزش مهارت های مربیگری هستند ، در مورد ارزیابی آموزش مهارت های مربیگری ، مطالعات کمی منتشر شده است.

تیم اجرایی یک سازمان غیر انتفاعی منطقه ای تصمیم به ثبت نام مدیریت و کارکنان ارشد حرفه ای خود در یک برنامه آموزشی برای توسعه مهارت های مربیگری خود گرفت…

نتیجه گیری

  این برنامه آموزشی باعث توسعه مهارت ها و ادراک  شده است به گونه ای که که افرادی که در این ارزیابی شرکت کنند ، بیان کرده اند که توانایی گوش کردن موثرتر ، و پرسیدن سوالات بهتر در آنها تقویت شده است. آنها احساس می کردند که توانایی مقابله با مشکلات و کمک به دیگران در این زمینه را دارند. آنها توانستند در زمینه های غیررسمی به مربیگری مشغول شوند و در موقعیت های گروهی توانستند با یکدیگر همکاری بهتری داشته باشند. کسانی که در این زمینه وقت بیشتری صرف کردند و در فاصل زمانی بین کارگاه ها مهارت ها و فنون مربیگری را تمرین کرده اند ، پیشرفت بیشتری را نشان می دهند. افراد همچنین معتقد بودند که شناخت خود از سازمان را توسعه داده اند و با همکاران در بخش های مختلف روابط بهتری برقرار کرده اند…

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to examine the impact of a training intervention designed to develop and encourage the use of coaching skills in a small arts-based organisation and assess the factors that appear to have influenced this impact.

Design/methodology/approach – The programme, its effects and factors that influenced its impact were assessed through ongoing feedback and evaluation and through information gathered in a focus group and in one-to-one interviews with participants at the conclusion of the programme.

 Findings – The programme had individual and organisational benefits, including improved skills in communication and problem-solving and a better understanding of a range of problems affecting the organisation. Factors enabling these benefits included participation of senior managers in the programme and coaching practice that focused on real workplace issues. Factors limiting these benefits included a lack of a clear statement about the purpose of the programme.

Research limitations/implications – This relates to a programme within a single organisation, and the findings may not be generalisable.

Practical implications – Through training individuals in coaching skills, it is possible to improve the skills needed for cooperative working and joint problem-solving. A corporate training programme in coaching skills can surface a range of organisational problems and enable progress to be made in tackling them.

Originality/value – There is little empirical research evaluating the impact of training in coaching skills. This paper identifies how such training can develop leadership skills and indicates practical factors that may enhance or limit the impact of the training.

Keywords: Communication, Change, Training, Development, Training, Change, Organisational change, Problem-solving, Development, Organisational change, Coaching skills

Introduction

This paper concerns the evaluation of a training programme designed to help individuals within an arts-based organisation to develop coaching skills. The research question is: what was the impact of an intervention designed to develop and encourage the use of coaching skills in a small organisation, and what factors appear to have influenced this impact?

 Whilst there are many published studies on the benefits to organisations of internal coaches and managers as coaches, which often include calls for training in coaching skills, there is little published literature on the evaluation of coaching skills training. Milner et al. (2018, p. 190) note: ‘[. . .] there is a paucity of research in regard to the training and support of managerial coaches’. This paper aims to make a contribution to filling this research gap.

The executive team of a regional arts-based organisation decided to enrol its management and senior professional staff on a training programme to develop their coaching skills…

Conclusions

This training programme enabled the development of skills and understanding such that those who agreed to contribute to the evaluation said that they developed their abilities to listen more effectively and to ask better questions. They felt better able to tackle problems and to help others to do so. They became able to engage in coaching in informal contexts and better able to work cooperatively with one another in group situations. Those who invested more time and effort between workshops in practising coaching skills and techniques demonstrated development of those capabilities. Individuals also believed they had developed their understanding of the organisation and had formed better relationships with colleagues in different departments…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۲ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۲۲ مدیریت آموزشی

مقالات ۲۰۲۲ رفتار سازمانی

مقالات ۲۰۲۲ درباره سبک های رهبری

مقالات ۲۰۲۲ درباره تغییر سازمانی

دانلود مقالات مرتبط با شایستگی