لیست European Journal of Operational Research

مقاله انگلیسی با ترجمه اثرات نقدشوندگی دارایی بر پویایی تصمیمات فروش یکجا و ورشکستگی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

سال نشر: 2021 از نشریه الزویر

  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 19  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 65   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده59000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 30 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 22000 تومان

مشاهده جزییات