اطلاعیه

لیست Scandinavian Journal of Management

مقاله ترجمه شده ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده:  آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   33 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  21000  تومان

مشاهده جزییات