اطلاعیه

مقاله ترجمه شده  مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M541

قیمت فایل ترجمه شده ۱۵۰۰۰     تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه  WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: رهیافت های سنتی، فازی و مونت کارلو

عنوان انگلیسی:

A comparative study on the activity based costing systems: Traditional, fuzzy and Monte Carlo approaches

چکیده فارسی:

سودمندی هر مدل، تا حد زیادی به دقت و قابلیت اعتماد خروجی آن بستگی دارد. با این حال بخاطر اینکه تمام مدل ­ها چکیده­ هایی غیر دقیق از واقعیت هستند و به این دلیل که داده ­های ورودی دقیق در صورت وجود، کمیاب هستند، تمامی مقادیر خروجی تحت عدم قطعیت قرار دارند. این مقاله در مورد چگونگی برخورد با چنین عدم قطعیتی که به امکان و منافع بکارگیری یک سیستم هزینه ­یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) در یک محیط متغیر مراقبت­ های بهداشتی مرتبط است، بحث می­کند. در بررسی­ مان، رابطه میان منابع عدم قطعیت و برآوردهای هزینه سیستم­ ها، بعنوان یک مدل ورودی- خروجی شرح داده شده است. ما یک چارچوب مفهومی را مبتنی بر منطق فازی (FL) و شبیه­ سازی­ های مونت­کارلو (MCS) معرفی می­کنیم و عناصر اصلی مورد نیاز برای مدل­سازی یک سیستم ABC در محیطی غیر قابل پیش­بینی در دنیای واقعی را توصیف می­کنیم. همچنین در راستای تشریح مفاهیم و تکنیک­ های مورد بحث، یک مطالعه موردی بر اساس روش­ بررسی بحث شده در حین مرحله شروع یک مرکز پزشکی علمی عمومی که مراقبت بیمار- محور را فراهم می­سازد، ارائه شده است. ما در مطالع ه­مان هزینه هر واحد خدمات را با سه نوع سیستم مختلف ABC محاسبه کردیم: سنتی (TABC)، فازی (FABC) و مونت کارلو (MCABC). در نهایت نتایج بدست آمده توسط هر سیستم را بصورت آماری تحلیل کردیم. بر اساس نتایج، استفاده از سیستم­های FABC و MCABC در یک بیمارستان بزرگ با اطلاعاتی که بصورتی قابل ملاحظه متغیر هستند می­تواند منجر به برآوردهای هزینه بسیار متفاوتی نسبت به TABC شود. با این حال، چنین تفاوتی را میان FABC و MCABC نیافتیم.

واژگان کلیدی: هزینه  یابی مبتنی بر فعالیت (ABC)؛ منطق فازی (FL)؛ شبیه  سازی  های مونت کارلو (MCS)

مقدمه

در سالیان اخیر، حسابداری مدیریت تحولی عظیم را تجربه کرده است که موجب برانگیختن بحث  های جالب توجه علمی و حرفه  ای در مورد تغییر نقش حسابداران، بویژه حسابداران مدیریت شده است. اتحادیه بین  المللی حسابداران تحول حسابداری مدیریت را ملاک قرار داده است و چهار مرحله از توسعه یا کمال را تعیین کرده است. مرحله ۱ اصولا به “تعیین هزینه و کنترل مالی”، مرحله ۲ به “تدارک اطلاعات برای کنترل و برنامه  ریزی مدیریت”، مرحله ۳ به “کاهش اتلاف منابع تجاری” و مرحله ۴ به “ایجاد ارزش از طریق استفاده کارامد از منابع” می  پردازد. این مقاله پژوهشی، امکان و مزایای سیستم  های دقیق حسابداری هزینه در پرتوی این چهار مرحله اتحادیه را مورد توجه قرار می  دهد.

سیستم  های حسابداری بهای تمام شده

در دنیای امروزی، سیستم  های حسابداری بهای تمام شده  کامپیوتری نقش مهمی را در کاهش هزینه  های محصولات ایفا می  کنند. اثر سوددهی و مدیریت هزینه، بر روی تمامی فرایندهای مدیریت تاثیر می  گذارد و جزء  ی کلیدی از یک سیستم مدیریت عملکرد کلی واحد اقتصادی است. برآورد کارایی و تاثیر یک خدمات یا محصول خاص نیازمند ترکیب اطلاعات در مورد هزینه محصولات با معیارهای درآمد برای بدست آوردن نرخ-های سوددهی هزینه و دیگر معیارهای کارایی است. بنابراین برای هر سازمانی، از سیاست  های هزینه  یابی  اش تا طرح  های تولید و بازبینی  های عملکردش، اطلاعات هزینه پایه  ای، ثابت و قابل اطمینان الزامی است.

Abstract

Any model׳s usefulness depends largely on the accuracy and reliability of its output. Yet, because all models are imprecise abstractions of reality and because precise input data are rarely if ever available, all output values are subject to uncertainty. This paper discusses how to handle such uncertainty as it relates to the feasibility and benefits of implementing an Activity Based Costing (ABC) system in an uncertain medical care environment. In our investigation, the relationship between sources of uncertainty and systems cost estimates is depicted as an input–output model. We introduce a conceptual framework based on Fuzzy Logic (FL) and Monte Carlo Simulations (MCS) and describe the fundamental elements needed to model an ABC system in an unpredictable, real-world environment. Also, for the purpose of illustrating the discussed concepts and techniques, a case study is presented based on the methodology discussed during the inception phase of a public academic medical center providing patient-centered care. In our case study, we calculated the unit cost of services by three different types of ABC systems: traditional (TABC), fuzzy (FABC), and Monte Carlo (MCABC). Finally, we analyze statistically the results obtained by each system. Based on the results, utilizing FABC and MCABC systems in a large hospital with considerable uncertain information can lead to the significantly different cost estimates from TABC. However, we did not find such a difference between FABC and MCABC.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.