مقاله ترجمه شده بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M379

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۸  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها

عنوان انگلیسی:

 Qualitative management accounting research

چکیده فارسی:

هدف این مقاله ارائه توضیحاتی در ارتباط با حسابداری مدیریت، مبانی پایه، خطرات و پتانسیل ها می باشد، این مقاله توسط جانی واویو گردآوری شده است.

طرح/روش/رویکرد – رویکرد ما ایجاد یک الگو برای بررسی جداگانه به منظور شرح تعاریف و بحث روش های کیفی در حسابداری مدیریت می باشد.

یافته ها- این مقاله به تایید بسیاری از موارد بیان شده توسط واویو پرداخته و به شرح تعاریف و بررسی های کیفی در حسابداری مدیریت برای درک کردن ابهامات ایجاد شده با مد نظر قرار دادن فرایند تحقیق به صورت کلی می پردازد و همچنین شامل دامنه تحقیقات کیفی از نقطه نظر اثبات گرایان/ عملکردگراها می باشد. به همین نحو، نیاز برای تحقیقات کیفی به منظور به چالش کشاندن مقالات، علم اقتصاد، و کارشناسانی که نماینده مباحث مربوط به حسایداری مدیریت هستند، احساس می شود، اما محدوده این طبقه بندی ها به گونه ای بیان می گردند تا پتانسیل های مربوط به بررسی های کیفی را از نظر موارد کمّی و کیفی مد نظر قرار گیرد. این مقاله همچنین بحث های مربوط به خصوصیات طرح های قانونی و روش جمع آوری اطلاعات را در محدوده گسترده تری بیان کرده و اهمیت طرح های تحقیقی را با توجه به پرسش های مربوطه نشان می دهد.

اصالت / اعتبار. این مقاله تاکیدی بر روی کثرت گرایی و جامعیت از نقطه نظر روش شناختی و انتخاب روش دارد.

کلیدواژه : بررسی های کیفی، حسابداری مدیریت

 ترجمه صفحه ۶ مقاله

حقیقت این می باشد که، مخاطبان در طی یک ساعت مصاحبه می توانند بسیار صادق و یا فریبکار باشند. واویو همچنین اعلام کرده است که مصاحبه گیرندگان یا پرسشگر می بایست از چند متقاضی مصاحبه کرده- یعنی کافی نمی باشد که تنها از مدیران ارشد در زمینه اجرای فعالیت های هزینه بردار پرسش هایی انجام گیرد. برای نمونه افرادی که در محیط کار می باشند به طور کلی دارای نظرات مختلف می باشند. بار دیگر این موارد بسته به نوع پرسش دارد. این کارمندان ممکن است دارای نظریات مفید کمی، در ارتباط با انگیزه انطباق ABC، تعیین انگیزه برای فعالیت و هزینه، انتظارات در مورد نتایج فعالیت ها و یا محدوده ای که داده های ABC مورد استفاده قرار می گیرند، باشد. از طرف دیگر، بررسی های چند منظوره گسترده تر به منظور حل کردن این نتایج به دست آمده وجود دارد. سرانجام اینکه، در ارتباط با جمع آوری داده ها واویو منابع اطلاعاتی چندگانه مثلثی را مد نظر قرار می دهد. من بر این عقیده نمی باشم که این روش مثلثی دارای بازدهی زیادی باشد.به هر حال این روش همیشه امکان پذیر می باشد. درخواست ها در ارتباط با اسناد داخلی همانند صورت جلسه، و یادداشت های داخلی و غیره وجود دارد.در حالی که اطلاعات پژوهشی که دارای ارزش زیاد می باشند، دسترسی را به محیط های تحقیق امکان پذیر می سازند. این دسترسی ها بسیار مشکل بوده و زمان هایی وجود دارد که موارد تحمیل شده در ارتباط با نیازهای سازمانی به حداقل می رسد تا یک امنیتی حاصل گردد. برای سازمان ها بسیار خطرناک می باشد تا این اسناد داخلی شرکت را در دسترس محققان، نسبت به افشا کردن آن ها در طی مصاحبه، قرار دهند. علاوه بر این، این حقیقت که اسناد در دسترس محققان قرار می گیرد، هیچ ضمانتی را ایجاد نخواهد کرد که نسخه ای از اسناد مربوطه در دسترس این افراد قرار گرفته و اینکه آن ها نظریات اصولی را در ارتباط با شرایط مورد مطالعه ارائه ندهند.تجربه من به عنوان یک بازبین گر این می باشد که محققان کیفی دائما به منبع اطلاعاتی چدگانه دسترسی داشته اما با توجه به بررسی های دقیق تر، بسیاری از این اسناد جمع آوری شده در محضر عموم قرار گرفته و دارای ارتباطی با پرسش های مربوط به روند تحقیق می باشند.

احتیاط واویو در مورد عیوب بررسی های کیفی برای ایجاد ارتباط با این نظریات در تفسیر یافته ها این می باشد که من تمام این موارد را به طور صمیمانه بیان می کنم. به عنوان یک بازبین گر مطالعت کیفی و یک مشاور در ارتباط با ساله های کیفی، چنین مواردی به عنوان پاشنه آشیل (نقطه ضعف) می باشند. محققان سرمایه گذاری در ارتباط با این نظریات انجام داده، داده های مورد نظر را جمع آوری کرده اما در نهایت برای تعمیم دادن نظریات به مشکلاتی بر می خورند. ارتباط دادن مشاهدات تجربی به این نظریات که انگیزه ای را در این بررسی ها ایجاد می کند به عنوان یکی از موارد مهم در فرایند تحقیق می باشد.برای محققان کیفی مهم می باشد تا در ارتباط با تعمیم دادن نظریات و در مورد ارتباط بین مطالعاتشان و نظریات مطرح شده، و همچنین در مورد مشارکت تئوریه ها، ایده های زیادی در ذهن داشته باشند.این مورد یکی از نقطه ضعف های مهم بررسی های کیفی بوده و به عنوان مرحله ای است که به سختی قابل درک می باشد. بررسی های کیفی از نوع داستان سرایی نمی باشد.آن در ارتباط با کاربرد و سهم نظریه ها هستند.بحث های زیادی در ارتباط با نقش داستان ها و نظریه ها در ارتباط با بررسی های کیفی بر مبنای گفته های اهرن و دنت وجود دارد.

من نگرانی هایی در ارتباط با نظریه واویو از مشکلات جستجو و ارتباط آن با روند تحقیق از نقطه نظر همکاری دارم. واویو اساسا نگرانی هایی در ارتباط با استفاده از دلایل ظاهری دارد که به حمایت از پیاده سازی مدیریت تولیدات می پردازد. به هر حال بررسی های کیفی گسترده ای وجود دارد که به بیان حد و مرز های این راه حل های می پردازد. مالینا و سلتو بر روی روش امتیازدهی کار می کنند.همچنین نمونه هایی از جمع آوری اطلاعات سطحی و تجزیه و تحلیل های عادی در ارتباط با بررسی های کیفی که حاصل مد نظر قرار دادن تمام جنبه ها می باشد، وجود دارد. مسئله کلیدی در اینجا تعهد محقق برای کسب آموزش های بیشتر، پایبندی به اصول تحقیق، روشن فکر بودن، نگاه منتقدانه، و تکیه نکردن به اصول از کار افتاده، می باشد