اطلاعیه

مقاله انگلیسی همبستگی پویا بین نوسانات ضمنی قیمت نفت و دارایی های مالی: شواهد جدید از همه گیری COVID-19

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H839

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : همبستگی پویا بین نوسانات ضمنی قیمت نفت و دارایی های مالی: شواهد جدید از همه گیری COVID-19

عنوان کامل انگلیسی:

Dynamic connectedness among the implied volatilities of oil prices and financial assets: New evidence of the COVID-19 pandemic

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H839)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مقاله به بررسی همبستگی پویا میان نوسانات ضمنی قیمت نفت (OVX) و چهارده دارایی دیگر که  در پنج گروه مختلف دارایی (به عنوان مثال، کالاهای انرژی، بازارهای سهام، فلزات گرانبها، نرخ ارز و بازارهای اوراق قرضه) دسته‌بندی می شوند،می‌پردازد. بدین منظور، ما یک رویکرد همبستگی اتورگرسیون بردار پارامتر متغیر با زمان (TVPVAR) را با استفاده از داده‌های روزانه از ۱۶ مارس ۲۰۱۱ تا ۳ مارس ۲۰۲۱ – که اولین سال همه‌گیری COVID-19 را پوشش می‌دهد، برآورد می کنیم. نتایج تجربی نشان می‌دهد که ارتباط بین گروه های مختلف دارایی و نوسانات ضمنی قیمت نفت در طول زمان متفاوت است و در سطوح بسیار بالایی نوسان دارد. به طور کلی همبستگی پویا بین ۶۵ تا ۸۵ درصد است که نشان دهنده سطح بالایی از پیوندهای ریسک بین بازارها است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بازار نفت در حال همبستگی بیشتر با بازارهای مالی است، زیرا تمایل دارد تحت تأثیر شدید تغییرات ناگهانی نوسانات بازارهای مالی جهانی قرار گیرد. به طور خاص، تجزیه و تحلیل نشان می دهد که در طول دوره مورد مطالعه، OVX یک دریافت کننده مطلق شوک نسبت به نوسانات ضمنی باقی مانده،  می باشد. این یافته ها از نظر تخصیص و تنوع دارایی ها برای مدیریت پرتفوی و ریسک اهمیت زیادی دارند.

کلیدواژه ها: همبستگی پویا، نوسانات ضمنی، قیمت نفت، دارایی های مالی، TVP-VAR، کووید-۱۹

Abstract

This paper examines the dynamic connectedness among the implied volatilities of oil prices (OVX) and fourteen other assets, which can be grouped into five different assets classes (i.e., energy commodities, stock markets, precious metals, exchange rates and bond markets). To do so we estimate a recently developed time-varying parameter vector autoregressive (TVPVAR) connectedness approach using daily data spanning from March 16th, 2011 to March 3rd, 2021 — covering the first year of the COVID-19 pandemic. The empirical results suggest that connectedness across the different asset classes and oil price implied volatilities are varying over time and fluctuate at very high levels. The dynamic total connectedness ranges between 65% and 85% indicating a high degree of cross-market risk linkages. Furthermore, we find that the oil market is becoming more integrated with the financial markets, since it tends to be materially impacted by abrupt fluctuations of the global financial markets’ volatilities. More specifically, the analysis shows that, throughout the period, OVX is a net receiver of shocks to the remaining implied volatilities. Finally, the net pairwise connectedness measures suggest that OVX is constantly at the net receiving end vis-a-vis the majority of the asset classes’ implied volatilities. Those findings are of major importance for portfolio and risk management in terms of asset allocation and diversification.

Keywords: Dynamic connectedness, Implied volatilities, Oil prices, Financial assets, TVP-VAR, COVID-19

۱.Introduction

In the last two decades, financialization of crude oil has played an increasingly important role in the global economy. The rapid growth of financialization of crude oil has a significant impact on commodities and financial markets explaining the synchronized price boom and bust of a broad set of seemingly unrelated commodities (Tang & Xiong, 2012). In addition, the time-varying relationship between the crude oil and stock markets, as well as, their spillover effects, have been studied by the related economic and finance literature.

For instance, Arouri et al. (2012) analyze the volatility transmission between oil and sectoral stock market in Europe and the US. Their results show significant volatility spillovers between oil and sectoral stock returns. Sadorsky (2012), on the other hand, focuses on the volatility spillovers between oil and the US stock prices of clean energy and technology companies. His findings confirm that stock prices of clean energy companies correlate more highly with technology stock prices than with oil prices. In a related study, Phan et al. (2016) provide evidence of volatility spillover effects between the US stock market and oil prices. More recently, Antonakakis, et al. (2018) investigate volatility spillovers and co-movements among oil and stock prices of major oil and gas corporations, showing the existence of significant volatility spillover effects among oil and gas companies’ stock volatility. Malik and Umar (2019) examine dynamic connectedness among oil price shocks and exchange rates, demonstrating that the former cannot transmit spillover effects to the exchange rates volatilities. Finally, Liu et al. (2020) document bi-direction spillover effects between implied volatility of oil prices and the US stock market…

۴.Concluding remarks

Although there is an abundance of empirical evidence regarding the linkage between financial assets and oil prices, this paper contributes to the related literature examining the dynamic connectedness among the implied volatility of oil prices and fourteen other assets (which represent five different asset classes – i.e. stock markets, precious metals, energy commodities, exchange rates and bonds), using the recently developed TVP-VAR based connectedness approach (Diebold & Yılmaz, 2012) a la Antonakakis et al. (2020) over the period from March 16th, 2011 to March 3rd, 2021. In addition, this paper also provides relevant insights in the propagation mechanism of cross-market volatility during the first year of the COVID-19 pandemic shock. Our findings indicate that spillovers among the different asset classes and oil price implied volatilities are time-varying and fluctuate at very high levels (between 75% and 100%). Furthermore, we show that OVX is not a net transmitter to stock market indices, but rather it is constantly at the net receiving end of spillover shocks across all bond and stock market implied volatilities…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله بیس ۲۰۲۳ مدیریت

مقاله بیس ۲۰۲۳ رشته اقتصاد

مقاله ۲۰۲۳ درباره بازارهای مالی با ترجمه

دانلود مقاله ۲۰۲۳ در مورد کووید-۱۹

دانلود مقاله بیس ۲۰۲۳