اطلاعیه

لیست Forest Policy and Economics

مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا حسابداری کربن موجب رشد توسعه اقتصادی در جوامع بومی وابسته به جنگل می شود؟

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 24 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 27000 تومان

مشاهده جزییات