اطلاعیه

مقاله انگلیسی توسعه بازار سهام و نقش تأمین مالی از طریق عرضه اولیه سهام برای تملک

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۴ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H488

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Banking and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  توسعه بازار سهام و نقش تأمین مالی از طریق عرضه اولیه سهام برای تملک

عنوان انگلیسی:

Stock market development and the financing role of IPOs in acquisitions

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H488)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مطالعه به بررسی نقش IPO ها به عنوان منبع تامین مالی با مقایسه شرکت ها در کشورهایی با سطوح مختلف توسعه یافتگی بازار سهام می پردازیم.با تمرکز بر سرمایه گذاری های تملک(خرید تمام یا بخش عمده ای از سهام شرکت های دیگر) ، نتایج ما نشان می دهد که شرکت های فعال در اقتصادهایی با بازار سهام بیشتر توسعه یافته، مزایای بیشتری را از نقش تامین مالی IPOها  نسبت به  شرکت های کشورهایی با بازار سهام کمتر توسعه یافته ،کسب می کنند. متغیر کنترل اهمیت تأمین مالی بانکی، یافته های اصلی ما را تغییر نمی دهد. شرکت های IPO در کشورهای بازار_محور افزایش قابل توجهی در اندازه و سودآوری در دوره پس از IPO را تجربه می کنند. نتایج ما نشان می دهد که هدف از تامین مالی IPO  به طور کلی بر اساس سیستم مالی و به طور خاص بر اساس میزان توسعه بازار سهام ، متفاوت است.

کلمات کلیدی: توسعه بازار سهام، سیستم مالی مبتنی بر بانک، ادغام و تملک، عرضه اولیه سهام ، محدودیت مالی

  1. نتیجه گیری

 با نگاهی به فعالیت معاملات شرکت هایی که اخیرا به بورس وارد شده اند، نقش IPO ها را به عنوان منبع تامین مالی در سیستم های مختلف مالی آنالیز کردیم. نتایج ما نشان می دهد که IPOها فعالیت های تملک شرکت های تازه لیست شده را تسهیل می کنند در حالی که فعالیت های تملک شرکت هایی از سیستم های مبتنی بر بازار، نسبت به شرکت هایی از بازارهای سهام کمتر توسعه یافته ، به تامین مالی از طریق IPO ها حساسیت بیشتری دارند. علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که تأمین مالی از طریق IPO مزایایی برای شرکت های کشورهایی با بازارهای سهام بیشتر توسعه یافته دارد. ما دریافتیم که شرکت های IPO در این کشورها بعد از سهامی شدن  نسبت به شرکت های IPO در کشورهایی با بازارهای کمتر توسعه یافته، اندازه و سودآوری بیشتری دارند. به طور کلی، مطالعه ما نشان می دهد که چگونه توسعه بازار بورس تأثیر خوبی بر اثر  IPO بر رفتار تملک دارد. نتایج نشان داد که IPO ممکن است در اقتصادهایی با سیستم های مالی مختلف دارای اهداف مختلفی باشند. برای تحقیقات آینده بررسی اهمیت نسبی انگیزه های جایگزین برای انجام IPO در اقتصادهای مبتنی بر بانک پیشنهاد می شود و همچنین ارزیابی این که آیا اختلاف مشاهده شده در اروپا در سایر مناطق اقتصادی نیز متداول است.

Abstract

We examine the role of IPOs as a source of financing by comparing firms from countries with different degrees of stock market development. Focusing on acquisition investments, our results suggest that firms operating in economies with a more developed stock market extract more benefits from the financing role of IPOs than firms from countries with a less developed stock market. Controlling for the importance of bank financing does not alter our main findings. IPO firms from market-focused countries also experience a relatively larger increase in size and in profitability in the post-IPO period. Our results indicate that the purpose of IPO financing varies with the financial system in general and with the degree of stock market development in particular.

Keywords: Stock market development,Bank-based financial system,Merger and acquisition,Ipo,Financial constraint

  1. Conclusion

 Looking at the deal activity of recently listed firms, we ana- lyze the role of IPOs as a source of financing in different finan- cial systems. Our results demonstrate that IPOs facilitate the ac- quisition activity of newly listed firms whereas the acquisition activity of firms from market-based systems is relatively more sensitive to IPO financing than firms from less developed stock markets. Moreover, we find evidence that financing through IPO benefits firms in countries with more developed stock markets. We find that IPO firms in those countries increase relatively more in size and become relatively more profitable after their going public than IPO firms from countries with less developed stock markets. Overall, our study highlights how stock market development affects the well documented IPO effect on acquisition behavior. The results suggest that IPOs may serve different purposes in economies with different prevailing financial systems. It remains interesting for future research to further explore the relative im- portance of alternative motivations to conduct an IPO in bank- based economies and assess whether the difference observed in Europe is also prevalent in other economic regions.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات  حسابداری

مقالات مدیریت مالی

مقالات انگلیسی روش های تامین مالی

مقالات بازار سهام

مقالات مدیریت سرمایه