اطلاعیه

مقاله انگلیسی بررسی شرایط انجام حسابرسی داخلی در دولت های محلی منتخب در منطقه مرکزی غنا

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H845

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Asian Journal of Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲: بررسی شرایط انجام حسابرسی داخلی در دولت های محلی منتخب در منطقه مرکزی غنا

عنوان کامل انگلیسی:

Investigating the conditions under which internal auditing is carried out in selected local governments in the Central Region of Ghana

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H845)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – حسابرسی داخلی یک بعد اساسی از ساختار حسابدهی در سیستم دولت محلی غنا است.  برای فعالیت آن شرایط مساعدی لازم است تا بتواند به نهادهای مدیریتی کمک کند تا وظایف خود را به طور کارآمد و مؤثر انجام دهند. این مقاله با استفاده از چارچوب یکپارچه کنترل داخلی، شرایطی را که تحت آن حسابرسی داخلی در چهار دولت محلی منتخب در منطقه مرکزی غنا انجام می‌شود، بررسی می‌کند.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد –برای گردآوری داده‌های اولیه از روش نمونه‌گیری هدفمند بر اساس رویکرد تفسیرگرایی و کیفی برای انتخاب ۱۴ مطلع کلیدی در سطوح مختلف حکومت با استفاده از راهنمای مصاحبه با مطلع کلیدی استفاده شد. داده ها با استفاده از تطابق الگو و آنالیز محتوا بر اساس موضوعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها – یافته های پژوهش نشان داد که حسابرسان داخلی در انجام وظایف خود با شرایط نامطلوبی از جمله ارعاب، تهدید و مداخله اداری مواجه بوده اند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – این مقاله بر مبنای داده های کیفی از چهار دولت محلی منتخب در منطقه مرکزی غنا می باشد. از این رو این یافته‌ها مختص دولت‌های محلی، حسابرسان داخلی و نهادهای مدیریتی کشور است تا از آنها بهره‌مند شوند.مفهوم این یافته‌ها ارتباط نزدیکی با تلاش‌ها برای تحقق هدف نهایی اصلاحات اخیر دولت و نیاز به اصلاحات بیشتر برای افزایش استقلال، عینیت، اثربخشی و کارایی دارد…

Abstract

Purpose – Internal audit is an essential component of the accountability structure in Ghana’s local government system. Favourable conditions are required for its operation to assist management bodies to fulfil their responsibilities efficiently and effectively. Using Internal Control-Integrated Framework, this paper investigates the conditions under which internal auditing is carried out in four selected local governments in the Central Region of Ghana.

Design/methodology/approach – Based on interpretivism and qualitative approach, purposive sampling technique was used to select 14 key informants at various levels of governance for primary data by the use of key informant interview guide. The data were analysed using pattern matching and content analysis based on themes.

Findings – The findings of the study indicate that internal auditors faced unfavourable conditions including intimidation, threats and administrative interference in the course of performing their duties.

Research limitations/implications – This paper is based on qualitative data from four selected local governments in the Central Region of Ghana. Hence these findings are specific to the local governments, internal auditors and management bodies in the country to benefit from them. The implication of the findings is closely related to the efforts to realise the ultimate goal of the recent government reforms and the need for further reforms to enhance independence, objectivity, effectiveness and efficiency.

Practical implications – This study helps management of local governments in finding out conditions under which internal auditing operates. This helps to enhance favourable conditions and minimise the unfavourable conditions for the purpose of efficient and effective utilisation of resources towards improvement of service delivery of local government system to meet the needs of the people.

Social implications – The study contributes to the understanding and application of Internal Control- Integrated Framework to local government system in the Central Region. It also uses the agency theory to explain the conditions under which internal auditing is carried out in the selected local government institutions.

Originality/value – This study provides new insight into the conditions of carrying out internal auditing in local governments and raises awareness of stakeholders on the need to enhance service delivery to the people. It also introduces a novel idea of placing all internal auditors under a newly established Internal Audit Class to advance independence and objectivity.

Keywords: Favourable conditions, Unfavourable conditions, Internal audit class, Management bodies, Local government system 

۱.Introduction

Organisations that use the services of internal auditing effectively achieve immeasurable benefits. Internal auditing can play a central role in helping organisations and stakeholders to achieve their respective objectives when adequate support is given to its activities (Terzi, 2016). Its ethical processes focus on guaranteeing objectivity and independence so as to remain relevant to solving contemporary issues. In order to ensure effectiveness of operations, audit committees and management bodies are required to provide favourable conditions for internal audit activities. Thus, favourable conditions support internal auditing to help minimise irregularities in operations while unfavourable conditions allow irregularities to persist…

۶.Conclusion and recommendations

Evidence emerging from the paper showed two conditions that enhanced internal auditing of theMMDAs as training and capacity-building of internal auditors and external assistance for conflict resolution. However, there were several conditions that hindered internal auditing including low proficiency of internal auditors, no sanctions for offenders, inadequate resources, poor office accommodation, low remuneration and threats…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی جدید در مورد حسابرسی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید در مورد حسابداری دولتی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس با ترجمه ۲۰۲۳