اطلاعیه

مقاله انگلیسی انتشار گازهای گلخانه ای، تولید ناخالص داخلی، آموزش عالی و حاکمیت قانون: مطالعه مقایسه ای بین کشورهای درآمد بالا و متوسط پایین

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی رایگان جدید که در دسته مقالات اقتصاد هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه  الزویر در سال ۲۰۲۳ منتشر شده. فایل انگلیسی ۱۰ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: H932

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Heliyon

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)

متغیر : دارد

فرضیه: ندارد

مدل مفهومی: ندارد

پرسشنامه : ندارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳: انتشار گازهای گلخانه ای، تولید ناخالص داخلی، آموزش عالی و حاکمیت قانون: مطالعه مقایسه ای بین کشورهای درآمد بالا و متوسط پایین

عنوان کامل انگلیسی:

Greenhouse gas emission, GDP, tertiary education, and rule of law: A comparative study between high-income and lower-middle income countries

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H932)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. مقدمه
۱.۱. مرور ادبیات
۱.۲. اهداف و قلمرو
۲. نکات برجسته
۳. فهرست اصطلاحات
۴. روش ها
۴.۱. زمینه مطالعه
۴.۲. جمع آوری داده ها (روش ها و فرآیندها)
۴.۳. تحلیل داده ها
۵. نتایج
۵.۱. مجذور R تعدیل شده 
۵.۲. ضرایب
۶. بحث
۷. نقاط قوت و محدودیت
۸. نتیجه گیری

چکیده فارسی

تغییرات آب و هوایی جهانی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته یک نگرانی عمده است، زیرا گازهای گلخانه ای عامل اصلی تغییرات آب و هوایی هستند و رشد اقتصادی منجر به تشدید انتشار آن می شود. هدف این مطالعه این است که چگونه می توان از تولید ناخالص داخلی (GDP)، آموزش عالی و حاکمیت قانون به طور مؤثرتری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای استفاده کرد.

در این مطالعه از داده‌های ۳۰ کشور با درآمد متوسط و پایین (LMIC) و ۱۰ کشور با درآمد بالا (HICs) که توسط بانک جهانی دسته بندی شده‌اند، برای دوره بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ استفاده شد. در این مطالعه مجموع انتشار گازهای گلخانه ای “متغیر پاسخ” و ارزش تولید ناخالص داخلی، تعداد ناخالص ثبت نام در آموزش عالی و شاخص حاکمیت قانون متغیرهای اصلی توضیحی هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و مدل های رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

این مطالعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی بر انتشار گازهای گلخانه ای تاثیر معناداری دارد [۰.۷۲۲، (۰.۶۵۳، ۰.۷۹۰)، p <0.01] برای LMICها و [-۰.۶۰۵، (-۰.۷۲۸، ۰.۴۸۲-)، p <0.01] برای HICها. برای آموزش عالی،به ترتیب برای LMICها و HICها ضریب مدل رگرسیون [-۰.۱۸۷، (-۰.۲۷۴، -۰.۱۰۰)، p <0.01]، و [۰.۴۸۰، (۰.۳۵۶، ۰.۶۰۳)، p <0.01] است،و شاخص حاکمیت قانون به ترتیب برای LMICها و HICها [۰.۰۴۶-، (۰.۱۱۲-، ۰.۰۲۰)، p = 0.170]، و [۰.۰۹۹، (۰.۰۲۸-، ۰.۲۲۷-)، p = 0.125] است که از نظر آماری معنی دار نبود، تفاوت بین میانگین متغیر حاکمیت قانون LMICها و HICها از نظر آماری معنی‌دار است [۰۱/0p<] بنابراین بر استفاده کارآمد از رشد اقتصادی تاثیر دارد.

این مطالعه نشان می دهد که در LMICها، انتشار گازهای گلخانه‌ای به طور مثبت با تولید ناخالص داخلی مرتبط است و ضریب منفی برای آموزش عالی نشان می‌دهد که آموزش عالی انتشار گازهای گلخانه‌ای را پایین نگه می‌دارد. برای HIC ها، بدیهی است که تولید ناخالص داخلی یک محرک اصلی نیست و معناداری مثبت آموزش عالی نشان می دهد که انتشار گازهای گلخانه ای ممکن است ناشی از عملیات افراطی باشد که ممکن است با آموزش عالی مرتبط باشد، که نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتر دارد.

کلمات کلیدی: انتشار گازهای گلخانه ای، انتشار CO2، رشد اقتصادی و گازهای گلخانه ای، انتشار کربن در کشورهای توسعه یافته در مقابل کشورهای در حال توسعه، انتشار کربن در کشورهای ثروتمند در مقابل کشورهای فقیر

Abstract  

Global climate change is a pressing concern, particularly in underdeveloped countries. Because greenhouse gases are a key cause of climate change and economic growth is tied to emissions. The study aimed to determine how the Gross Domestic Product (GDP), Tertiary Education, and Rule of Law could be utilized more effectively to reduce greenhouse gas emissions.

The study used data from 30 Lower-Middle Income Countries (LMICs) and 10 High-Income Countries (HICs), as grouped by the World Bank, for the period between 2000 and 2014. In this study, sum of greenhouse gas emission is the response variable and GDP value, Gross enrollment in tertiary education, Rule of law index are the key explanatory variables. Independent sample t-test and multiple linear regression models were applied to analyze the data.

The study found a significant impact of GDP on greenhouse gas emissions [0.722, (0.653, 0.790), p < 0.01] for LMICs and [-0.605, (-0.728, -0.482), p < 0.01] for HICs. For Tertiary Education, the regression model coefficient is [-0.187, (-0.274, -0.100), p < 0.01], and [0.480, (0.356, 0.603), p < 0.01], respectively for the LMICs and HICs. And the Rule of Law index [-0.046, (-0.112, 0.020), p = 0.170], and [0.099, (-0.028, -0.227), p = 0.125] for LMICs and HICs respectively came out as statistically not significant although from the mean test, the difference between the mean of the variable Rule of Law of LMCs and HICs is statistically significant [p < 0.01] thus, it has some impact on the efficient use of economic growth.

This study concludes that in the LMICs, greenhouse gas emissions are highly positively associated with GDP and the negative coefficient for tertiary education indicates it holds down the emissions. For the HICs, it is evident that GDP is not a major driver and positive significance for tertiary education indicates that the greenhouse gas emissions may result from extravagant operations that might be linked with higher tertiary education, which requires further analysis.

Keywords: Greenhouse gas emission,CO2 emission, Economic growth and greenhouse gas, Developed vs developing country carbon emission, Rich vs poor country carbon emission

۱.Introduction

Greenhouse gas emissions are one of the alarming issues for the world. As a result of high greenhouse emissions, the temperature of the world is gradually increasing year after year [1–۳]. Since 1880, the Earth’s average temperature has risen by 0.14 ◦F (0.08 ◦C) per decade; however, since 1981, the rate of warming has increased by more than twice that, to 0.32 ◦F (0.18 ◦C) per decade [4]. This rise in global temperature has a significant relation with global energy consumption, as noble researches have depicted that, the greenhouse gas emissions from energy use are a major contributor to global warming [5,6], studies show a strong positive effect of energy consumption on greenhouse gas emission [7,8]. And as global energy consumption is closely related to the size of the economy [5], this study considered the GDP of a country to be a key variable to explain the variations in greenhouse gas emissions. As a result, global policymakers are aware that the temperature is rising quickly and have made an effort to identify the key causes of greenhouse gas emissions…

۸.Conclusion

It is observed that, there is significant difference in the predictor variables GDP value, Tertiary education, Industry share, and Population growth for both groups, and thus a different impact on the response variable is recorded. In LMICs, there was a strong positive association between emissions and GDP, but a negative association with tertiary education. This suggests that higher levels of education in lower-middle income countries may lead to more environmentally conscious behavior, resulting in lower emissions. However, in HICs, the study found that GDP was not a major driver of emissions, and that there was a positive association between emissions and tertiary education. This suggests that higher levels of education may be associated with extravagant operations that lead to higher emissions. Furthermore, these findings question the efficacy of government policies toward the rule of law index…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته اقتصاد

مقالات مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره GDP

مقاله در مورد مدیریت زیست محیطی

مقاله در مورد رشد اقتصادی

مقاله مدیریت آموزشی

مقاله درباره کشورهای در حال توسعه

مقاله بیس

مقاله کوتاه

دانلود مقاله ISI

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.