اطلاعیه

لیست springer:Small Bus Econ

مقاله انگلیسی با ترجمه اهداف خانواده محور، نماینده خانواده در هیئت مدیره و تامین مالی بدهی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 26 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 21000 تومان

مشاهده جزییات