اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نگاهی به حسابداری مدیریت و سیستم‎های کنترل

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری مدیریت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h215

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نگاهی به حسابداری مدیریت و سیستم‎های کنترل: چهارچوبی برای طرح تحقیقاتی پیمایشی در بافت بازارهای نوظهور

عنوان انگلیسی:

Getting insight into management accounting and control systems: a framework for survey-based research design for emerging markets context

چکیده فارسی:

در این مقاله، فرصت‎ها و نقاط ضعف تحقیق پیمایشی در حسابداری مدیریت مورد بحث قرار می‎گیرد و چهارچوبی برای اجرای تحقیقات پیمایشی بیان می‎شود که سازگار با گفت‎وگوهای کنونی در بافت بازارهای نوظهور است. تحقیق پیمایشی در حسابداری مدیریت، بطور برجسته مورد ملاحظه قرار گرفته است، اما اخیراً بواسطه شماری از محدودیت‎ها بطور فعال مورد نقد واقع شده است. انجام تحقیقات در بافت بازارهای نوظهور با فقدان گرایش شفاف و ذاتاً منفی برای به اشتراک‎گذاری اطلاعات، پیچیده شده است (پوفر و مک کارتی، ۲۰۱۱). اما اگر محققان به بررسی نکات ضعف در مرحله طراحی بپردازند، روش پیمایشی، ابزاری مؤثر برای کشف اولیه موضوع است تا به طور خاص به کسب پیش شناخت، بخصوص در محیط اجازه دهد که در آنجا حسابداری مدیریت هنوز در جستجوی هویتش است، بطور مثال می‎توان این مورد را در روسیه ملاحظه نمود (لبدو، ۲۰۱۴) که به تمرکز بر سؤال تحقیق و هدایت تحقیق به سمت متدلوژی تفسیری‎تر کمک می‎کند.

 کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت و کنترل، روش‎های تحقیق، بازارهای نوظهور، تحقیق پیمایشی

مقدمه

متدلوژی تحقیق جدی، پیش نیاز اصلی یافته‎های تحقیقاتی توجیهی و زمینه‎ای است. دسترسی، پیش شناخت و شناخت و دستیابی به کیفیت از جمله چالش‎های اصلی برای تحقیق حسابداری مدیریت است. موفقیت موجود در بازارهای نوظهور از طریق چالش دیگری- فقدان شفافیت شرکتی، پیچیده شده است که مانعی مهم در اجرای تحقیقات اولیه است. همانطور که در مثال روسیه بیان شده است، ویژگی‎های فرهنگی دسترسی به اطلاعات خاص و معتبر شرکتی و داده‎های موثق حکومت قانونی را دشوار ساخته است. (پوفر، ۲۰۱۱)

حسابداری مدیریت در بافت بازارهای نوظهور در جستجوی هویتش است و باعث گشایش امکانات تحقیقی بسیار می‎شود. در میان مسیرهای مفید، تحقیق در مورد نقش ذینفعان خاص بطور مفصل همواره با بررسی عمیق ایجاد مفاهیم ملی حسابداری مدیریت و چگونگی اختلاف آن‎ها از روش کلی مشترک بیان شده است.

دهه‎هاست که روش‎های پیمایشی در حسابداری مدیریت، به عنوان روش تحقیق عمده کاربردی مورد ملاحظه واقع شده است. (یانگ، ۱۹۹۶) اما انتقاد رو به افزایشی در رابطه با این رویکرد وجود دارد. اکثر فراخوان‎هایی که برای بکار بردن روش‎های کیفی و استقرایی در نتیجه تبدیل استراتژی‎ها به سیستم‎های کنترل مدیریت ظهور نمودند، اصولاً برگرفته از ادراکات مدیریتی هستند، بنابراین متدلوژی تفسیری، رویکردی مناسب برای تحقیق (آبکی و بری، ۱۹۹۴) در این مورد است که چه چیزی باعث اثربخشی کمتر ابزار جمع‎آوری داده‎ها و روش‎های پیمایشی می‎شود.

اما چنین استدلال می‎شود که اگر محققی، نقاط ضعف موجود در مرحله طرح را مورد ملاحظه قرار دهد، روش پیمایشی، ابزاری مناسب برای کشف اولیه هدف می‎شود. این روش، فرصت تمرکز بر سؤال تحقیق را ارائه می‎دهد و به بحث بیشتر می‎پردازد و به عنوان ابزاری جهت کسب پیش شناخت و شناخت عمل می‎کند و بنابراین، اولین مرحله در سازماندهی پروژه تحقیقاتی و تمرکز بر مسیر تفسیری کیفی‎تر است.

Abstract

In this paper I discuss the opportunities and weaknesses of survey-based research in management accounting and outline a framework for conducting a survey-based study adapting the current conversations to emerging markets context. Survey research in management accounting has long been considered pre-eminent, but lately has been actively criticized for a number of limitations (Young, 1996). Doing research in emerging markets context is additionally complicated by the lack of transparency and inherent negative attitude to share information (Puffer & McCarthy, 2011). However, if researchers consider the weak points at a design stage, a survey method can be an effective means for initial exploration of the subject allowing to gain pre-understanding especially in the environment, where management accounting is still in a search of its identity, as, for example, is in a case of Russia (Lebedev, 2014). It may help focusing the research question and direct the research into a more interpretative methodology.