اطلاعیه

لیست wiley:Australian Accounting Review

مقاله انگلیسی با ترجمه رابطه بین مشارکت سهامداران عمده در وثیقه سهام و محافظه کاری حسابداری در چین

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه وایلی
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده32000 تومان

مشاهده جزییات