اطلاعیه

لیست The Leadership Quarterly

مقاله انگلیسی با ترجمه تحول پیروان به عنوان رکن اساسی نظریه رهبری تحول گرا: مرور نظامند و برنامه های تحقیقاتی آتی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 18  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:   41000 تومان

مشاهده جزییات