اطلاعیه

لیست Taylor and Francis:The International Journal of Human Resource Management

مقاله انگلیسی با ترجمه عملکرد سیستم های ارزیابی عملکرد: درک ارتباط بین ساختار ارزیابی و شکایات تبعیض ارزیابی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه Taylor & Francis
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده39000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ایجاد جوامع پایدار از طریق مدیریت منابع انسانی انسان محور: مسائل نوظهور و فرصت های تحقیقاتی

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه Taylor & Francis
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  55000 تومان

مشاهده جزییات