اطلاعیه

لیست SocialTheoryApplied

مقاله انگلیسی با ترجمه پیشرفت تحقیقات در مورد ترور شخصیت و ارتباط انگ: پویایی شخصیت

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 24 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده51000 تومان

مشاهده جزییات