اطلاعیه

لیست Organizational Dynamics

مقاله انگلیسی با ترجمه دورکاری و مروری بر مرزهای کار و زندگی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 30   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده55000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن: مرزهای جدید در فهم و بیان هویت جنسیتی در کار

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

  • سال نشر: 2017 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه فایل WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 17000 تومان

مشاهده جزییات