لیست Macrothink Institute:International Journal of Human Resource Studies

مقاله انگلیسی با ترجمه مزایا و استفاده از فناوری بلاکچین برای مدیریت منابع انسانی: یک مرور انتقادی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه Macrothink Institute
  • نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده22000  تومان

مشاهده جزییات